Project detail

Teorie operativního řízení vodohospodářských soustav za povodňových situací

Duration: 01.01.2004 — 31.12.2006

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- part funder (2004-01-01 - 2006-12-31)

Mark

GA103/04/0352

Default language

Czech

People responsible

Nacházel Karel, prof. Ing., DrSc. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2005-03-21 - not assigned)

Results

BORTLOVÁ, H. Modelování průběhu tlaku vody v půdě v nenasyceném prostředí. In Sborník konference JUNIORSTAV 2005. Brno: Akademické nakladatelství CERM Brno, 2005. s. 35-40. ISBN: 80-214-2830-9.
Detail

STARÝ, M. Operativní řízení odtoku vody z povodí za povodňových situací a užití metod umělé inteligence. Brno: VUTIUM, 2005. s. 1-41.
Detail

JAROŠ, L. Využití fuzzy regulátoru při řízení odtoku vody z izolované nádrže. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ z odborného semináře pořádaného v rámci SETKÁNÍ KATEDER 2005. Praha: ČVUT Praha, 2005. s. 79-87. ISBN: 80-01-03326-0.
Detail

STARÝ, M., KRÁLOVÁ, H., DOLEŽAL, P. Užití metod umělé inteligence při operativním řízení odtoku vody z povodí. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ z odborného semináře pořádaného v rámci SETKÁNÍ KATEDER 2005. Praha: ČVUT Praha, 2005. s. 69-78. ISBN: 80-01-03326-0.
Detail

ŠÁLEK, M., BŘEZKOVÁ, L. Odhad srážek z meteorologických radarů a jejich užití v hydrologii. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ z odborného semináře pořádaného v rámci SETKÁNÍ KATEDER 2005. Praha: ČVUT Praha, 2005. s. 43-50. ISBN: 80-01-03326-0.
Detail

JAROŠ, L. Stanovení řídícího odtoku vody z nádrže pomocí genetických algoritmu. In Sborník abstraktů konference JUNIORSTAV 2006. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. s. 87-92. ISBN: 80-214-3111-3.
Detail

BORTLOVÁ, H. Experimentální stanovení retenční křivky půdy. In Sborník konference JUNIORSTAV 2006. Brno: CERM, 2006. s. 25-30. ISBN: 80-214-3111-3.
Detail

STARÝ, M., DOLEŽAL, P., KRÁLOVÁ, H. Operativní řízení odtoku vody z povodí za povodňových situací. In Hydrologické dni 2005. Bratislava: SHMÚ, 2005. s. 743-748. ISBN: 80-88907-53-5.
Detail

STARÝ, M., KRÁLOVÁ, H., DOLEŽAL, P. Operative Control of Outflows from System of Reservoirs during the Flood Passage. In Proceedings of the Eighth International Conference on Computing and Control for the Water Industry. Exeter: Centre of Water Systems, University of Exeter, 2005. p. 173-178. ISBN: 0-9539140-3-8.
Detail

HORÁK, L. Vyhodnocení operativních předpovědí srážek vydaných numerickým předpovědním modelem ALADIN. In Sborník konference JUNIORSTAV 2005. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2005. s. 85-90. ISBN: 80-214-2830-9.
Detail

HORÁK, L. Využití umělých neuronových sítí pro náhradu měření při výpadcích srážkoměrných stanic. In Sborník konference JUNIORSTAV 2005. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2005. s. 217-221. ISBN: 80-214-2830-9.
Detail

JAROŠ, L. Studie návrhu rybího přechodu na toku Loučka. In Sborník abstraktů konference JUNIORSTAV 2004. Brno: VUT v Brně, FAST, 2004. s. 222-223. ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

JAROŠ, L. Řízení odtoku z nádrže za průchodu povodně. In Sborník konference JUNIORSTAV 2005. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2005. s. 110-115. ISBN: 80-214-2830-9.
Detail

JAROŠ, L. Ochrana krajiny před povodňovými průtoky. In Venkovská krajina 2005, Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2005. s. 64-67. ISBN: 80-239-4963-2.
Detail

BORÁK, M. Bilance znečištění v malém vodním toku Nivnička. In Venkovská krajina 2005. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2005. s. 11 ( s.)ISBN: 80-239-4963-2.
Detail

STARÝ, M., DOLEŽAL, P. Operativní řízení odtoku vody Dyjsko-svrateckou soustavou nádrží za průchodu povodně. In Matlab 2004. Praha: Humusoft, 2004. s. 536 ( s.)ISBN: 80-7080-550-1.
Detail

STARÝ, M., DOLEŽAL, P. Operativní řízení odtoku vody Dyjsko-svrateckou soustavou nádrží za průchodu povodně pomocí fuzzy regulátoru. In Workshop 2004. Praha: CVUT FS, 2004. s. 54 ( s.)ISBN: 80-01-03161-6.
Detail

STARÝ, M., DOLEŽAL, P., KRÁLOVÁ, H. Use of artifical inteligence methods for operative control of river basin runoff. In In 22th Conference of the Danube Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. Brno: CHI+IHP UNESCO, 2004. p. 156 ( p.)ISBN: 80-86690-19-9.
Detail

STARÝ, M., DOLEŽAL, P., KRÁLOVÁ, H. Use of non linear optimization and fuzzy regulators for operative control of river basin runoff. In In 22th Conference of the Danube Countries on the Hydrological Forecasting and Hydrological Bases of Water Management. Brno: CHI+IHP UNESCO, 2004. p. 189 ( p.)ISBN: 80-86690-19-9.
Detail

BORÁK, M. Komunální znečišťovatelé a malý vodní tok. In JUNIORSTAV 2004. Brno: VUT FAST, 2004. s. 215 ( s.)ISBN: 80-214-2560-1.
Detail

BORÁK, M. Malý vodní tok a samočisticí procesy. In Venkovská krajina. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2004. s. 6 ( s.)ISBN: 80-239-2822-8.
Detail

BORÁK, M. Průběh znečištění v malém vodním toku. In 4. vodohospodářsá konference 2004. Brno: CERM, s.r.o., 2004. s. 40 ( s.)ISBN: 80-7204-360-9.
Detail

BORÁK, M. PRŮBĚH ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU V MALÉM VODNÍM TOKU POD KOMUNÁLNÍM ZNEČIŠŤOVATELEM. In JUNIORSTAV 2005. Brno: VUT, FAST, 2005. s. 29 ( s.)ISBN: 80-214-2830-9.
Detail

JAROŠ, L.; STARÝ, M. Using of Genetic Algorithms for Assessment of the Directing Discharge of Water from Reservoir. In Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006. Vídeň: Vienna University of Technology, 2006. p. 235-236. ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

JAROŠ, L. Vliv zadání parametrů fuzzy regulátorů na dosažené výsledky při řízení toku vody nádrží za povodňové situace. In Venkovská krajina. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2006. s. 76-79. ISBN: 80-239-7166-2.
Detail

BORTLOVÁ, H. Využití pískového tanku pro stanovení retenční křivky půdy. In Venkovská krajina. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2006. s. 7-10. ISBN: 80-239-7166-2.
Detail

JAROŠ, L.; STARÝ, M. Náhrada fuzzy-regulátoru neuro-regulátorem a aproximační maticí v algoritmech určených pro operativní řízení odtoku vody z povodí. In Pravděpodobnost porušování konstrukcí - PPK 2006. Brno: 2006. s. 47-54. ISBN: 80-214-3251-9.
Detail

JAROŠ, L. Aproximace fuzzy inferenčního systému regulátoru odtoku vody z nádrže neuronovou sítí. In Zborník príspevkov. Bratislava: SHMU, Bratislava, 2006. s. 115 ( s.)ISBN: 80-88907-56-X.
Detail

BORTLOVÁ, H. Konstrukce pískového tanku a ověření jeho funkce. In XIV.posterový deň s medzinárodnou účasťou "Transport vody, chemikálií a energie v systéme poda-rastlina-atmosféra". Bratislava: VEDA VYDAVATEĽSTVO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, 2006. s. 515-520. ISBN: 80-85754-15-0.
Detail

STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; JAROŠ, L. Algorithms for Operative Control of the Flood Passage. In Conference abstracts. Bělehrad: Republic Hydrometorological Service of Serbia, 2006. p. 63 ( p.)ISBN: 86-80851-07-8.
Detail

BORTLOVÁ, H. Experimentální stanovení retenční křivky půdy a následné vyhodnocení. In Science of the Youth 2006. Nitra, Slovenská republika: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2006. s. 16-24. ISBN: 80-8069-742-6.
Detail

BORTLOVÁ, H. Vyhodnocení měřených bodů retenční křivky v prostředí MATLAB. In Zborník príspevkov. Bratislava: SHMU Bratislava, 2006. s. 1-9. ISBN: 80-88907-56-X.
Detail

BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M. Extrémní povodeň na Dyji 30.6.-1.7.2006 a možnosti její předpovědi. In Workshop Adolfa Patery 2006. Praha: ČVUT Praha, 2006. s. 87-92. ISBN: 80-01-03603-0.
Detail

STARÝ, M. Užití umělých neuronových sítí v aplikované hydrologii. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice Habilitační a inaugurační spisy, 2004, roč. 2004, č. 144, s. 1-40. ISSN: 1213-418X.
Detail

ŠÁLEK, M.; BŘEZKOVÁ, L. The Use of Radar in Hydrological Modeling in the Czech Republic Case Studies of Flash Floods. Natural Hazards and Earth System Sciences, 2006, vol. 2006, no. 6, p. 229-236. ISSN: 1561-8633.
Detail

STARÝ, M. Operativní řízení odtoku vody z povodí za povodňových situací a užití metod umělé inteligence. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice Habilitační a inaugurační spisy, 2005, roč. 2005, č. 162, s. 1-41. ISSN: 1213-418X.
Detail

ŠÁLEK, M., BŘEZKOVÁ, L., NOVÁK, P. The use of radar in hydrological modeling in the Czech Republic case studies of flash floods. Natural Hazards and Earth System Sciences, 2006, vol. 6, no. 2, p. 229-236. ISSN: 1561-8633.
Detail

NACHÁZEL, K., ZEZULÁK, J., STARÝ, M. Užití metod umělé inteligence ve vodním hospodářství. 1. 1. Praha: Academia, 2004. 320 s. ISBN: 80-200-0229-4.
Detail

STARÝ, M. Užití umělých neuronových sítí v aplikované hydrologii. Zkrácená verze habilitační práce. Zkrácená verze habilitační práce. Brno: VUTIUM, 2004. 40 s. ISBN: 80-214-2746-9.
Detail

BŘEZKOVÁ, L.; STARÝ, M. Simulace operativního řízení odtoku z nádrže Vranov při povodni v srpnu 2002. Zborník príspevkov. Piešťany: SVP, š.p., pobočka SVHS, 2006. s. 125-128.
Detail

JAROŠ, L. Water outflow control from a reservoir by fuzzy regulator during the flood passage. Abstracts - INYS workshop on hydrology. Smolenice: Slovenská akademie věd, 2005. p. 8-9.
Detail

STARÝ, M. Užití umělých neuronových sítí v aplikované hydrologii. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice Habilitační a inaugurační spisy. Habilitační a inaugurační spisy. Brno: VUTIUM, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2746-9. ISSN: 1213-418X.
Detail

STARÝ, M. Užití umělých neuronových sítí v aplikované hydrologii. Brno: VUT Brno, FAST, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

CARDOVÁ, P. Posouzení hydrologických podkladů v povodí řeky Kamenice a zpracování vodohospodářského řešení ochranné funkce stávajících nádrží v povodí. 2004.
Detail

STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; KRÁLOVÁ, H. Use of Non Linear Optimization and Fuzzy Regulators for Operative Control of River Basin Runoff. Vídeň: Europiean Geosciences Union, 2005. p. 363-365.
Detail

STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; JAROŠ, L. Operative Control of Outflows from System of Reservoirs during the Flood Passage and Use of Artificial Intelligence Methods. Hamburg: 2006. p. 38-39.
Detail

JAROŠ, L. Vliv délky časového kroku výpočtu na přesnost řízeného odtoku vody z nádrže za povodňové situace s využitím fuzzy regulace. In HYDROLÓGIA PRE INTEGROVANÝ. Bratislava: SHMÚ, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava 37, 2005. s. 858-866. ISBN: 80-88907-53-5.
Detail