Project detail

Multiscale approach to relationships between mechanical and microstructural characteristics of materials

Duration: 01.01.2005 — 31.12.2007

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2005-01-01 - 2007-12-31)

On the project

Hlavním cílem projektu je nalézt nové a více fyzikálně opodstatněné kvantitativní vztahy mezi mechanickými vlastnostmi a strukturními charakteristikami materiálů pomocí víceúrovňového experimentálního a teoretického výzkumu. K dosažení tohoto cíle budeja ko základních metod užito víceúrovňových testů tvrdosti, 2D a 3D kvantitativní metalografie a prvoprincipiálních výpočtů mechanických vlastností. To umožní vyhodnotit mechanickou odezvu a mikrostrukturu studovaných materiálů na vzájemně provázanýchmakro, mikro a nano úrovních. Kombinace zmíněných metod umožňuje například identifikovat a kvantifikovat rozdíly mezi zpevňovacími mikromechnizmy v materiálech, lišících se fázovým složením nebo mikrostrukturou, a pro vybranou skupinu materiálů získatkorelaci mezi změřenou lomovou houževnatostí a spočtenou hodnotou teoretické pevnosti.

Mark

GA106/05/0274

Default language

Czech

People responsible

Buršíková Vilma, doc. RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Pokluda Jaroslav, prof. RNDr., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Physical Engineering
- (2005-01-01 - 2007-12-31)

Results

HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; POKLUDA, J. Modelling Crack-Tip Shielding Effects in Particle Reinforced Composites. In ECF 16. Alexandroupolis: ESIS, 2006. p. CDROM ( p.)
Detail

ŠANDERA, P.; PONÍŽIL, P.; POKLUDA, J. Change of 3D Grain Structure of Cu Specimens Prepared by ECAP Caused by Cyclic Deformation. In Nano 06. 1. Brno: Vutium, 2006. p. 194-197. ISBN: 80-214-3331-0.
Detail

ČERNÝ, M.; BOYER, R.; ŠOB, M.; YIP, S. Higher-Energy Structures and Stability of Cu and Al Crystals Along Displacive Transformation Paths. Journal of Computer-Aided Materials Design, 2005, vol. 12, no. 12, p. 161-173. ISSN: 0928-1045.
Detail

ŠESTÁK, P.; ČERNÝ, M.; POKLUDA, J. Influence of Normal Stress on Shear Strength along (110) and (112) Deformation Paths in B2 NiTi Alloy from First Principles. Materials Science and Engineering A, 2007, vol. 481-482C, no. 1, p. 247-249. ISSN: 0921-5093.
Detail

FRANTA, D.; BURŠÍKOVÁ, V.; OHLÍDAL, I.; ŠŤAHEL, P.; OHLÍDAL, M.; NEČAS, D. Correlation of thermal stability of the mechanical and optical properties of diamond-like carbon films. Diamond and Related Materials, 2007, vol. 16, no. 4-7, p. 1331-1335. ISSN: 0925-9635.
Detail

HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; ČERNÝ, M.; POKLUDA, J. Multiscale Modelling of Nanoindentation Test in Copper Crystal. Engineering Fracture Mechanics, 2008, vol. 75, no. 12, p. 3755-3762. ISSN: 0013-7944.
Detail

HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; ČERNÝ, M.; POKLUDA, J. Multiscale modelling of nanoindentation test in Cu crystal. Engineering Fracture Mechanics, 2007, vol. 76, no. 1, p. 0-0. ISSN: 0013-7944.
Detail

HORNÍKOVÁ, J.; BURŠÍKOVÁ, V.; ŠANDERA, P.; ČERNÝ, M.; POKLUDA, J. Multiscale Modelling of Nanoindentation Test in Nickel Crystal. Acta Metallurgica Slovaca, 2007, vol. 13, no. 6, p. 65-69. ISSN: 1335-1532.
Detail

HORNÍKOVÁ, J.; BURŠÍKOVÁ, V.; ŠANDERA, P.; ČERNÝ, M.; POKLUDA, J. Multiscale Modelling of Nanoindentation Test in Nickel Crystal. Brno: Vutium, 2007. p. 24-24.
Detail

HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; ČERNÝ, M.; POKLUDA, J. Multiscale Modelling of Nanoindentation Test in Copper Crystal. Brno: Vutium, 2007. p. 45-45.
Detail

MAJOR, Š.; PAPUGA, J.; HORNÍKOVÁ, J.; POKLUDA, J. Comparison of Fatigue Criteria for Combined Bending-torsion Loading of Nitrided and Virgin Specimens. Brno: Vutium, 2007. p. 148-148.
Detail

HORNÍKOVÁ, J.; ČERNÝ, M.; ŠANDERA, P.; POKLUDA, J. Onset of Microplasticity in Copper Crystal during Nanoindentation. Key Engineering Materials (print), 2007, vol. 348-349, no. 1, p. 801-804. ISSN: 1013-9826.
Detail