Project detail

Výzkum a vývoj technologie likvidace a recyklace ekologicky nebezpečného odpadu

Duration: 01.06.2003 — 31.12.2005

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - PROGRES

- whole funder (2004-12-03 - not assigned)

On the project

Projekt se zabývá výzkumem a vývojem nové progresivní komplexní technologie na likvidaci a recyklaci ekologicky nebezpečného odpadu vznikajícího při výrobě vláknité tepelné izolace. Na základě této technologie vznikne nový prototyp výrobku, který bude moc být dále zpracováván jako sázka tepelných procesů zcela nové vláknité izolace, cementu a žáruvzdorných hmot. Zásadní výhodou celého projektu je aplikovatelnost vyvinuté technologie na likvidaci různých jiných ekologicky nebezpečných vláknitých odpadů (skelná,čedičová a jiná vlákna).

Description in English
The project concerns research and development of a new, progressive, complex liquidation and recycling technology of ecologically dangerous wastes formed during the production of fibrous heat insulation. This technology will result in a new prototype product, which can be processed as a charge for thermal processes of entirely new fibrous insulation, for cement and refractory materials. The basic advantage of the whole project is the applicability of the developed technology for liquidation of the ecologically dangerous, fibrous wastes (glass, basalt and other fibres).

Keywords
nebezpečný odpad

Key words in English
dangerous waste

Mark

FF-P2/099

Default language

Czech

People responsible

Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2004-12-03 - not assigned)

Results

DROCHYTKA, R. Nové stavební materiály pro 21. století-zdroj surovin v odpadech. In Construmat 2004. Lesnica: TU v Košiciach, Stavebná fakulta, 2004. s. 84 ( s.)ISBN: 80-8073-175-6.
Detail

DROCHYTKA, R. Protection of concrete structures through surface ajustments. In LC 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. p. 74 ( p.)ISBN: 80-214-2370-6.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. VÝROBKY VYUŽÍVAJÍCÍ ODPADU Z VÝROBY VLÁKNITÉ TEPELNÉ IZOLACE. In Sborník přednášek. 1. Milovy: Sprint service Praha, 2006. s. 3282-1032876. ISBN: 80-02-01792-7.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J.; ŠNIRCH, Z.; DUFKA, A. RECYKLACE ODPADU VZNIKAJÍCÍHO PŘI VÝROBĚ VLÁKNOVÉ TEPELNÉ IZOLACE. In Vustah X.konference. 1. Telč: Vyzkumný ústav stavebních hmot, 2006. s. 67-74. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

DROCHYTKA, R.; BYDŽOVSKÝ, J.; DUFKA, A.; ŠNIRCH, Z. VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ PŘI MODIFIKACI STAVEBNÍCH HMOT. In RECYCLING 2006. 1. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 158-165. ISBN: 80-214-3142-3.
Detail

Kolektiv: Odpadové fórum 2006. Milovy (26.04.2006)
Detail

KOLEKTIV, S.: X. konference - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč (30.05.2006)
Detail