Project detail

Moderní metody syntézy číslicových systémů

Duration: 01.01.2004 — 31.12.2006

On the project

Cílem navrhovatelů projektu je návrh, implementace a ověření metodik návrhu číslicových obvodů založených na postupech, které je možné považovat za nové, nestandardní a doposud nevyužívané v návrhových systémech. Pozornost bude zaměřena především na využití a kombinaci biologií inspirovaných technik a formálních postupů.  Cíle projektu jsou stanoveny takto:

1.  Identifikovat vhodné biologií inspirované techniky pro syntézu číslicových systémů.

2. Vytvořit biologií inspirované metodiky využitelné při těchto činnostech souvisejících s návrhem číslicových obvodů: návrh a syntéza obvodu, analýza testovatelnosti a návrh snadno testovatelných obvodů, zajištění adaptability obvodu během jeho činnosti, zajištění odolnosti proti poruchám během činnosti obvodu.

3. Definovat principy využití formálních postupů při syntéze číslicových systémů, zaměřit se především na systémy na bázi IP jader (IP core).

4. Vytvořit formální postupy využitelné při těchto činnostech souvisejících s návrhem číslicových obvodů: návrh a syntéza číslicových obvodů, analýza testovatelnosti a návrh snadno testovatelných obvodů.

5. Vytvoření metodik založených ma sloučení obou technik umožňující vytvořit biologií inspirované techniky zohledňující aspekty testovatelnosti.

6. Účinnost metodik ověřit na testovacích (benchmark) obvodech a na praktických návrzích.

Description in English
The goal of the project is to develop, implement and verify methodologies based on approaches which are new, non-standard and not utilised in design systems yet. Our attention will be mainly paid to utilisation of biology inspired techniques and formal approaches and their merging.

The objectives of the project are formulated in the following way:

1. The identification of biology inspired techniques applicable for the synthesis of digital systems.

2. The development of biology inspired methodologies to be utilised in the following procedures during a  digital  synthesis: design and synthesis, testability analysis and synthesis for testability, adaptability of the system during its operation, providing fault tolerance during system operation.

3. The definition of utilising the principles of formal approaches during a digital system synthesis, the main attention will be paid especially to IP core based systems.

4. The development of formal approaches to be utilised in the following procedures during the design of digital systems: design and synthesis, testability analysis and synthesis for testability.

5. The development of methodologies based on merging both techniques enabling to create biology inspired techniques reflecting testability aspects.

6. The verification of the methodologies on benchmark circuits and practical designs.

Keywords
syntéza číslicových systémů, diagnostika číslicových systémů

Key words in English
digital system synthesis, digital system diagnostics

Mark

GA102/04/0737

Default language

Czech

People responsible

Units

Faculty of Information Technology
- (2004-05-13 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2004-01-01 - 2006-12-31)

Results

RŮŽIČKA, R., TUPEC, P. Formal Approach to Synthesis of a Test Controller. In Proceedings of Eleventh International Conference and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems. Los Alamitos, California: IEEE Computer Society, 2004. p. 348-355. ISBN: 0-7695-2125-8.
Detail

STRNADEL, J. Analýza a zlepšení testovatelnosti číslicového obvodu na úrovni meziregistrových přenosů. Brno: 2004.
Detail

PEČENKA, T., KOTÁSEK, Z., STRNADEL, J. Improving Testability Parameters of Pipelined Circuits Through the Identification of Testable Cores. In Proc. of the 7th IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2004. p. 99-104. ISBN: 80-969117-9-1.
Detail

RŮŽIČKA, R., ŠKARVADA, J. RTL Testability Verification System. In Proceedings of the Work In Progress Session of 30th Euromicro Conference. Linz: Johannes Kepler University Linz, 2004. p. 101-102. ISBN: 3-902457-05-8.
Detail

MIKA, D. Uplatnění formálních postupů při návrhu řadiče testu číslicového obvodu. In Počítačové architektúry & diagnostika PAD 2004. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2004. s. 144-149. ISBN: 80-969202-0-0.
Detail

RŮŽIČKA, R., SEKANINA, L. A Platform for Demonstration of Analogue and Digital Circuits Evolution. In Proceedings of the Sixth Internation Scientific Conference Electronic Computers nad Informatics 2004. Košice: The University of Technology Košice, 2004. p. 158-163. ISBN: 80-8073-150-0.
Detail

KOTÁSEK, Z., PEČENKA, T., STRNADEL, J., MIKA, D., SEKANINA, L. An Overview of Research Activities in Digital Circuit Diagnosis and Benchmarking. In Proceedings of the Sixth Internation Scientific Conference Electronic Computers nad Informatics 2004. Košice: The University of Technology Košice, 2004. p. 229-234. ISBN: 80-8073-150-0.
Detail

KOTÁSEK, Z., MIKA, D., STRNADEL, J. The Identification of Registers in RTL Structures. In Preliminary Proceedings of 1st International Symposium on Leveraging Applications of Formal Methods ISOLA 2004. Technical Report TR-2004-6. Nicosia: Department of Computer Science of University of Cyprus, 2004. p. 317-320. ISBN: 3-540-41613.
Detail

KOTÁSEK, Z. Survey of Partial Scan Methodologies. In Research and Training Action for System on Chip Design, 5th FP Project. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

PEČENKA, T. Evoluční návrh testovacích obvodů. In Zborník príspevkov ze seminara Počítačové Architektury a Diagnostika. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2004. s. 22-24. ISBN: 80-969202-0-0.
Detail

PEČENKA, T. Prostředky a metody pro automatické vytváření testovacích obvodů. In Sborník příspěvků ze semináře Počítačové Architektury a Diagnostika. Praha: Fakulta elektrotechniky ČVUT, 2005. s. 135-140. ISBN: 80-01-03298-1.
Detail

RŮŽIČKA, R. On the Petri Net Based Test Scheduling. In Proceedings of the Work in Progress Session at Euromicro SEAA/DSD 2005. Linz: Johannes Kepler University Linz, 2005. p. 18-19. ISBN: 3-902457-09-0.
Detail

STRNADEL, J., KOTÁSEK, Z. Educational Tool for the Demonstration of Dft Principles Based on Scan Methodologies. In Proceedings of 8th Euromicro Conference on Digital System Design. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2005. p. 420-427. ISBN: 0-7695-2433-8.
Detail

HERRMAN, T. Metody aplikace testu založené na testovatelných jádrech. In Počítačové architektury & diagnostika 2005. Praha: České vysoké učení technické, 2005. s. 51-54. ISBN: 80-01-03298-1.
Detail

ŠKARVADA, J. Plánování testu vestavěných systémů zohledňující příkon elektrické energie. In Sborník příspevků ze semináře Počítačové Architektury & Diagnostika. Praha: České vysoké učení technické, 2005. s. 147-151. ISBN: 80-01-03298-1.
Detail

KUBEK, J. Analýza softcore IP jader založených na konečných automatech. In Počítačové architektury & diagnostika 2005. Praha: České vysoké učení technické, 2005. s. 107-112. ISBN: 80-01-03298-1.
Detail

SEKANINA, L. Design Methods for Polymorphic Digital Circuits. In Proc. of 8th IEEE Design and Diagnostic of Electronic Circuits and Systems Workshop. Sopron: University of West Hungary, 2005. p. 145-150. ISBN: 9639364487.
Detail

STRNADEL, J. VIRTA: Virtual Port Based Register-Transfer Level Testability Analysis and Improvements. In Proceedings of 8th IEEE Design and Diagnostic of Electronic Circuits and Systems Workshop. Sopron: University of West Hungary, 2005. p. 190-193. ISBN: 963-9364-48-7.
Detail

PEČENKA, T. At-speed testování spojů na kartě COMBO6. In Proc. of 8th IEEE Design and Diagnostic of Electronic Circuits and Systems Workshop. Sopron: University of West Hungary, 2005. p. 221-223. ISBN: 963-9364-48-7.
Detail

KOTÁSEK, Z., STRNADEL, J., PEČENKA, T. Methodology of Selecting Scan-Based Testability Improving Technique. In Proc. of 8th IEEE Design and Diagnostic of Electronic Circuits and Systems Workshop. Sopron: University of West Hungary, 2005. p. 186-189. ISBN: 963-9364-48-7.
Detail

RŮŽIČKA, R. A Complex Approach to Digital RTL Circuit Testability - iFCoRT System. In Informal Digest of Papers of the IEEE European Test Symposium 2005. Tallinn: University of Tallin, 2005. p. 156-157.
Detail

KOTÁSEK, Z., STRNADEL, J. Testing Tools for Training and Education. In Proceedings of 12th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems. Krakow: Department of Microelectronics and Computer Science, Technical University of Lodz, 2005. p. 671-676. ISBN: 83-919289-9-3.
Detail

BIDLO, M., SEKANINA, L. Providing Information from the Environment for Growing Electronic Circuits Through Polymorphic Gates. In Proc. of Genetic and Evolutionary Computation Conference - Workshops 2005. New York: Association for Computing Machinery, 2005. p. 242-248. ISBN: 1-59593-097-3.
Detail

BIDLO, M. A Benchmark for the Sorting Network Problem. In Proc. of Genetic and Evolutionary Computation Conference - Workshops 2005. New York: Association for Computing Machinery, 2005. p. 289-291. ISBN: 1-59593-097-3.
Detail

PEČENKA, T., KOTÁSEK, Z., SEKANINA, L., STRNADEL, J. Automatic Discovery of RTL Benchmark Circuits with Predefined Testability Properties. In Proc. of the 2005 NASA/DoD Conference on Evolvable Hardware. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2005. p. 51-58. ISBN: 0-7695-2399-4.
Detail

BIDLO, M. Využití modelů ontogeneze v evolučním návrhu číslicových obvodů. In Sborník příspevků ze semináře Počítačové Architektury & Diagnostika. Praha: České vysoké učení technické, 2005. s. 13-18. ISBN: 80-01-03298-1.
Detail

ŽÁDNÍK, M., PEČENKA, T., KOŘENEK, J. NetFlow Probe for High-Speed Networks. In Proceedings of the International Conference on Field Programmable Logic and Applications (FPL05). Tampere: IEEE Computer Society, 2005. p. 695-698. ISBN: 0-7803-9362-7.
Detail

KOTÁSEK, Z.; STRNADEL, J. SET: Interactive Tool for Learning and Training Scan-Based DFT Principles and Their Consequences to Parameters of Embedded System. In Proceedings of the 13th IEEE International Symposium and Workshop on the Engineering of Computer-Based Systems (ECBS). Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2006. p. 497-498. ISBN: 0-7695-2546-6.
Detail

STRNADEL, J. Power-Constrained, Sessionless SOC Test Scheduling Based on Exploration of I-Schedule State-Space. In Proceedings of the 2006 IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Prague: Czech Technical University Publishing House, 2006. p. 161-162. ISBN: 1-4244-0184-4.
Detail

ŠKARVADA, J. Test Scheduling for SOC under Power Constraints. In Proceedings of the 2006 IEEE Workshop on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems. Prague: Czech Technical University Publishing House, 2006. p. 91-93. ISBN: 1-4244-0184-4.
Detail

ŠKARVADA, J.; RŮŽIČKA, R. Using Petri Nets for RT Level Digital Systems Test Scheduling. In Proceedings of 1st International Workshop on Formal Models (WFM'06). Ostrava: 2006. p. 79-86. ISBN: 80-86840-20-4.
Detail

HERRMAN, T. Formal Model of Testable Block. In Proceedings of 12th Conference Student EEICT 2006, Volume 4. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2006. p. 451-455. ISBN: 80-214-3163-6.
Detail

ŠKARVADA, J. GA Based Test Scheduling Under Power Constraints. In Proceedings of 12th Conference Student EEICT 2006, Volume 4. Brno: Faculty of Electrical Engineering and Communication BUT, 2006. p. 461-465. ISBN: 80-214-3163-6.
Detail

PEČENKA, T.; KOTÁSEK, Z.; SEKANINA, L. FITTest_BENCH06: A New Set of Benchmark Circuits Reflecting Testability Properties. In Proc. of 2006 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Praha: IEEE Computer Society, 2006. p. 285-289. ISBN: 1424401844.
Detail

SEKANINA, L. Evolutionary Design of Digital Circuits: Where Are Current Limits?. In Proc. of the 1st NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems. Piscataway: IEEE Computer Society, 2006. p. 171-178. ISBN: 0-7695-2614-4.
Detail

PEČENKA, T.; STRNADEL, J.; KOTÁSEK, Z.; SEKANINA, L. Testability Estimation Based on Controllability and Observability Parameters. In Proceedings of the 9th EUROMICRO Conference on Digital System Design (DSD'06). IEEE CS. Cavtat: IEEE Computer Society, 2006. p. 504-514. ISBN: 0-7695-2609-8.
Detail

ŠKARVADA, J.; KOTÁSEK, Z. Systém pro podporu vzdělávání v oblasti plánování testu vestavěných systémů. In Pedagogický software 2006. České Budějovice: Scientifik Pedagogical Publishing, 2006. s. 319-321. ISBN: 80-85645-56-4.
Detail

ČERNÝ, S.; STRUŽKA, P.; KOŘENEK, J.; MARTÍNEK, T.; KOTÁSEK, Z. FPGA Components in Simulink. In Proceedings of XXVIIIth International Autumn Colloquium ASIS 2006. Ostrava: 2006. p. 158-163. ISBN: 80-86840-26-3.
Detail

BIDLO, M. Evolutionary Design Using Development. In Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia. Bratislava: Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences, 2006. p. 119-124. ISBN: 80-969202-2-7.
Detail

BIDLO, M. Introducing New Fundamental Classification of Development for Evolutionary Design: Theory and Applications. In Proc. of the 9th International Conference on Parallel Problem Solving from Nature - Workshop on Evolutionary Algorithms. Reykjavík: 2006. p. 1-12.
Detail

HERRMAN, T. Metodika aplikace testu obvodu založená na identifikaci Testovatelných bloků. In Počítačové architektúry a diagnostika - zborník príspovkov. Bratislava: Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, 2006. s. 131-136. ISBN: 80-969202-2-7.
Detail

HERRMAN, T. Testability Analysis Based on Formal Model. In Proceedings of the Sevnth International Scientific Conference ECI 2006. Košice: Faculty of Electrical Engineering and Informatics, University of Technology Košice, 2006. p. 243-248. ISBN: 80-8073-598-0.
Detail

RŮŽIČKA, R. DFT Flow for RT Level Digital Circuits Using iFCoRT System. In Proceedings of the Seventh International Scientific Conference Electronic Computers and Informatics ECI 2006. Košice: 2006. p. 292-297. ISBN: 80-8073-598-0.
Detail

STRNADEL, J. On Distribution of Testability Values in Scan-Layout State-Space. In Proceedings of the 7th International Scientific Conference on Electronic Computers and Informatics. Košice: The University of Technology Košice, 2006. p. 308-313. ISBN: 80-8073-598-0.
Detail

PEČENKA, T. Prostředky a metody pro automatické vytváření testovacích obvodů. In Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia. Bratislava: Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, 2006. s. 13-18. ISBN: 80-969202-2-7.
Detail

ŠKARVADA, J. Optimalizace plánování testu číslicových systémů vzhledem k příkonu. In Sborník příspěvků pracovního semináře Počítačové architektury & diagnostika pro studenty doktorského studia. Bratislava: Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, 2006. s. 143-148. ISBN: 80-9692-0227.
Detail

MARTÍNEK, T.; LEXA, M.; KOŘENEK, J.; FUČÍK, O. A flexible technique for the automatic design of approximate string matching architectures. In Proc. of 2006 IEEE Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshop. Praha: IEEE Computer Society, 2006. p. 83-84. ISBN: 1-4244-0184-4.
Detail

SEKANINA, L., ZEBULUM, R. Intrinsic Evolution of Controllable Oscillators in FPTA-2. In Evolvable Systems: From Biology to Hardware. Berlin: Springer Verlag, 2005. p. 98-107. ISBN: 978-3-540-28736-0.
Detail

SEKANINA, L.; VAŠÍČEK, Z. On the Practical Limits of the Evolutionary Digital Filter Design at the Gate Level. In Applications of Evolutionary Computing. LNCS 3907. Berlin: Springer Verlag, 2006. p. 344-355. ISBN: 978-3-540-33237-4.
Detail

STRNADEL, J. Testability Analysis and Improvements of Register-Transfer Level Digital Circuits. Computing and Informatics, 2006, vol. 25, no. 5, p. 441-464. ISSN: 1335-9150.
Detail

SEKANINA, L. Evolutionary Design Space Exploration for Median Circuits. Lecture Notes in Computer Science, 2004, vol. 2004, no. 3005, p. 240-249. ISSN: 0302-9743.
Detail

VAŠÍČEK, Z., SEKANINA, L. Evoluční návrh kombinačních obvodů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 43, s. 1-6. ISSN: 1213-1539.
Detail

SEKANINA, L. Evolvable computing by means of evolvable components. Natural Computing, 2004, vol. 3, no. 3, p. 323-355. ISSN: 15677818.
Detail

SEKANINA, L., FRIEDL, Š. An Evolvable Combinational Unit for FPGAs. Computing and Informatics, 2004, vol. 23, no. 5, p. 461-486. ISSN: 1335-9150.
Detail

DRÁBEK, V., KOTÁSEK, Z. Handbook of Testing Electronic Systems. In Handbook of Testing Electronic Systems. Praha: Czech Technical University Publishing House, 2005. p. 235-243. ISBN: 80-01-03318-X.
Detail

BIDLO, M. A Developmental Method for Construction of Arbitrarily Large Sorting Networks and Adders. Brno: Faculty of Information Technology BUT, 2005. p. 1 ( p.)
Detail

BIDLO, M. Vývojové modely pro evoluční návrh logických obvodů. Brno: Ústav počítačových systémů FIT VUT v Brně, 2005. s. 1 ( s.)
Detail

PEČENKA, T. Prostředky a metody pro automatické generování testovacích obvodů. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008. 141 s. ISBN: 978-80-214-3603-9.
Detail

PEČENKA, T., KOTÁSEK, Z., SEKANINA, L., STRNADEL, J. Evolutionary Design of Synthetic RTL Benchmark Circuits. In Informal Digest of Papers, IEEE European Test Workshop 2004. Montpellier: IEEE Computer Society, 2004. p. 107-108. ISBN: 000000000.
Detail