Project detail

Výzkum prostředků digitální rádiové komunikace

Duration: 01.01.2004 — 31.12.2006

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2004-01-08 - not assigned)

On the project

Projekt je věnován výzkumu vybraných subsystémů digitálních komunikačních soustav. Budou zkoumány problémy přenosu pomocí časo-prostorového kódování, mnohouživatelský příjem signálů CDMA, chaotické rozprostírací posloupnosti a digitální linearizace vysokofrekvenčních výkonových zesilovačů pro použití v systémech s nekonstantní amplitudou. K metodám řešení budou patřit počítačová simulace, teoretická analýza a praktické experimenty. Významná část projektu bude věnována družicové komunikaci. Bude zkoumán a prakticky ověřován přenos pomocí FSK a BPSK, vyhodnocován vliv specifického úniku a rušení v pásmu 2,4 GHz. Výsledky z oblasti družicové komunikace budou v budoucnu použity pro připravované projekty experimentálních satelitů a meziplanetární sondy AMSAT a pro zajištění vyšší spolehlivosti detekce telemetrických zpráv experimentálních družic, zejména ve fázi stabilizace a aktivování po jejich vypuštění.

Description in English
The proposed project is devoted to the selected digital radio subsystems. Space-time coding, multiuser detection, chaotic spreading sequences and digital linearisation of the HP RF amplifiers will be researched. Theoretic approach, computer simulations and practical experiments will be used. The selected digital demodulation methods of the FSK and BPSK signals will be studied and tested using the real satellite link, the influence of fading and interference in 2,4 GHz band will be evaluated. The results from the satellite communication area will be utilised in the future experimental satellites and the interplanetary space probe AMSAT and for telemetry reliability improvement of experimental satellites especially in the critical time after their launching.

Keywords
Rádiové komunikace, číslicové přenosy, únik

Key words in English
Wireless communications, fading, digital communication

Mark

GA102/04/0557

Default language

Czech

People responsible

Kasal Miroslav, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Maršálek Roman, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Prokeš Aleš, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šebesta Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šebesta Vladimír, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2004-01-08 - not assigned)

Results

ŠEBESTA, J. Digital Receiver Front-End and AGC Loop Computation. In Proceedings of 13th International Czech-Slovak Scientific Confernce Radioelektronika 2003. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2003. p. 79 ( p.)ISBN: 80-214-2383-8.
Detail

ŠEBESTA, J. Softwarově definované rádio pro demodulaci PSK a FSK signálů. In Sborník příspěvků RADEŠÍN 2003. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2003. s. 91 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

ŠEBESTA, J. Implementace detektoru fáze v synchronizátoru PSK signálů s Costasovou smyčkou. In Elektrotechnika a informatika 2003, část druhá Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 135 ( s.)ISBN: 80-7082-992-3.
Detail

LAKKUNDI, V., KASAL, M. A novel MAC layer adaptation for General Packet Radio Service-Satellite mode (GPRS-S) data communication. In the proceedings of. Tenerife, Spain: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2003. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8052-92-0.
Detail

ŠEBESTA, J. Grafické rozhraní v Matlabu pro řízení digitálního detektoru prostřednictvím RS232 linky. In MATLAB 2003. Sborník příspěvků 11. ročníku konference. Díl II. 1. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2003. s. 538 ( s.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

ŠVIRÁK, M. AN INTERPOLATION OF MIMO COEFFICIENTS IN FAST VARYING CHANNELS WITH NON-ORTHOGONAL SPACE-TIME BLOCK CODING. In Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004 Volume 2. Brno: VUT FEKT, 2004. p. 160 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ŠVIRÁK, M., ŠEBESTA, V. ESTIMATION OF FAST VARYING CHANNELS FOR NON-ORTHOGONAL SPACE-TIME BLOCK CODING. In Proceedings of 14th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava: 2004. p. 362 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

ŠVIRÁK, M., ŠEBESTA, V. Performance of Non-orthogonal Space-time Block Coding in Fast Varying Fading Channels. In Proceedings of the thirteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2004. Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006. Portoroz, Slovenija: 2004. p. 147 ( p.)ISSN: 1581-4572.
Detail

ŠEBESTA, V. Weak Traps of the Quantised Chaotic Map. In Telecommunications and Signal Processing TSP 2004. Brno: BUT, Department of Telecommunications, 2004. p. 133 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

LAKKUNDI, V. Air Interface Design Options for WiMAX. In the proceedings of. Brno, Czech Republic: VUT Brno, 2004. p. 177 ( p.)ISBN: 80-214-2684-5.
Detail

HUČKA, R. A Ciphering Algorithm Based on Discrete Chaotic Map. In Radioelektronika 2004 Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 87 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

HUČKA, R. Message Digest Function Based on Non-linear Discrete Chaotic Maps. In 8th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2004. Praha: CVUT, 2004. p. C200 ( p.)
Detail

ZAMAZAL, M., KASAL, M. PLL Frequency Synthesis in On-Board Satellite L-Band Front-End. In 2004 High Frequency Postgraduate Student Colloquium. Department of Electrical and Electronic Engineering UMIST, Manchester, GB: IEEE MTT/ED/AP/LEO Societies Joint Chapter United Kingdom and Republic of Ireland Section, 2004. p. 107 ( p.)ISBN: 0-7803-8426-1.
Detail

ZAMAZAL, M. Generace pseudonáhodné posloupnosti pro ranging. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2004. s. 125 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

LAKKUNDI, V. Turbo Codes for Mobile Satellite Data Communications: PROS & CONS. In the proceedings of. Brno, Czech Republic: FEEC, Brno University of Technology, 2004. p. 74 ( p.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

HUČKA, R. Trap Behaviour Of Chaotic Maps And Its Correction. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004 Proceedings. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 2004. p. 126 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

KUTÍN, P. Povelovací přijímač pro družici P3E. In Seminář o řešení projektu GAČR 102/03/H109. Radešín: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 26 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

ŠEBESTA, J. Komunikační systém s prvky DSP pro komunikaci s experimentálnímy satelity. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. VUT v Brně, FEKT, ÚREL, 2004. s. 28 ( s.)ISBN: 80-214-2730-2.
Detail

HUČKA, R. Ciphering With Chained Discrete Chaotic Maps. In Proceeding of Student EEICT 2004. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communications, 2004. p. 200 ( p.)
Detail

ŠEBESTA, J., ŠEBESTA, J. Analytical Solution of Joint Phase and Timing Synchronizer in Tracking Mode. In Proceedings of the WSEAS Conference ISCGAV'04. WSEAS, Puerto De La Cruz, Tenerife: 2004. p. 280-1 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

ŠEBESTA, J. Inovace implementace GMSK modulace v systému číslicového zpracování dat. In 5. ročník přehlídky doktorských prací konference Elektrotechnika a informatika 2004. část druhá. Západočeská univerzita v Plzni, 2004. s. 113 ( s.)ISBN: 80-7043-299-3.
Detail

LAKKUNDI, V. Choice of Turbo Codes for Low Data Rate Applications. In the proceedings of. Nectiny, Czech Republic: University of West Bohemia in Plzen, 2004. p. 53 ( p.)ISBN: 80-7043-299-3.
Detail

MARŠÁLEK, R. Design of Digital Modulators with MATLAB Support. In Sborník příspěvků 12. ročníku konference MATLAB 2004. Vydavatelství VŠCHT Praha, 2004. p. 319 ( p.)ISBN: 80-7080-550-1.
Detail

MARŠÁLEK, R., PROKEŠ, A., PROKOPEC, J. Experimental workplace for the evaluation of power amplifier linearization algorithms. In Proceedings of the WSEAS Conference Applied Informatics and Communications (AIC'04). WSEAS, 2004. p. 1977 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

KUTÍN, P. Návrh a optimalizace aktivního násobiče frekvence. In Elektrotechnika a informatika: část druhá Elektronika. Nečtiny: FEL ZČU v Plzni, 2004. s. 49 ( s.)ISBN: 80-7043-299-3.
Detail

ŠEBESTA, J., ŠEBESTA, J. Universal DSP Based System for Communication with AMSAT Experimental Satellites. In Proceedings of the WSEAS Conference ISCGAV'04. 4th WSEAS International Conference on SIGNAL PROCESSING, COMPUTATIONAL GEOMETRY & ARTIFICIAL VISION (ISCGAV'04). Puerto De La Cruz: 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

LAKKUNDI, V., KASAL, M. FEC for Satellite Data Communications: Towards Robust Design. In the proceedings of. Tenerife, Spain: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

KASAL, M., ZAMAZAL, M., KUTÍN, P., LAKKUNDI, V. Satellite L-Band Front End Design. In Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on APPLIED INFORMATICS and COMMUNICATIONS. Tenerife, Spain: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

HUČKA, R. Traps In Chaotic Maps And Correction Methods. In Proceedings of 4th WSEAS International Conference on APPLIED INFORMATICS and COMMUNICATIONS. Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain: WSEAS, 2004. p. 100 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

ŠEBESTA, J. Komunikace mezi PC pomocí zvukové karty. In MATLAB 2004. Sborník příspěvků 12. ročníku konference. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2004. s. 553 ( s.)ISBN: 80-7080-550-1.
Detail

KUTÍN, P. Nízkošumový předzesilovač pro pásmo S. In Seminář o řešení projektu GAČR 102/03/H109. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 14 ( s.)ISBN: 80-214-2559-8.
Detail

HALÁMEK, J., VIŠČOR, I., KASAL, M., VILLA, M., COFRANCESCO, P. Static and Dynamic A/D Converter Nonlinearity. In Proceedings of the 9th International Workshop on ADC Modelling and Testing. Athens, Greece: National Technical University of Athens, 2004. p. 799 ( p.)ISBN: 960-254-645-X.
Detail

KASAL, M., ZAMAZAL, M. Phase 3D Satellite L-Band Front End. In 14th International Czech - Slovak Scientific Conference. Radioelektronika 2004. Bratislava: Dept. of Radio Electronics FEEIT SUT in Bratislava, 2004. p. 52 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

KUTÍN, P., KASAL, M. Low Noise Amplifier for 2.4 GHz. In 14th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2004. Bratislava: Dept. of Radio&Electronics, FEEIT, SUT in Bratislava, 2004. p. 281 ( p.)
Detail

MARŠÁLEK, R. Influence of transmitter imperfections on digital adaptive baseband predistorter performance. In Radioelektronika 2004 Conference Proceedings. Institute of Radio Electronics, Slovak Technical University in Bratislava, 2004. p. 144 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

ŠEBESTA, V. Weak Traps and Pseudo-Chaos. In RADIOELEKTRONIKA 2004, Conference proceedings. Bratislava, Slovenská Republika: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 24 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

KUTÍN, P. LNA for Satellite Mode L/S Operation. In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004 Volume 2. Brno: FEEC and FIT, BUT, 2004. p. 90 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

KAŠPAREC, T. Multicarrier Techniques: OWSS and MC-CDMA. In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004. Volume 2. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 75 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ZAMAZAL, M. PLL Frequency Synthesizer for L-Band Satellite Receiver. In Proceedings of the 10th Conference STUDENT EEICT 2004 Volume 2. Brno: FEKT, FIT VUT v Brně, 2004. p. 192 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

LAKKUNDI, V. Evolution of Cellular Wireless Networks: Role of Media Access Control Protocols. In the proceedings of. Bratislava, Slovakia: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 354 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

LAKKUNDI, V. Performance Analysis of Modified MAC Layer for Satellite Mode General Packet Radio Service (GPRS-S). In the proceedings of. Prague, Czech Republic: Czech Technical University in Prague, 2004. p. C22 ( p.)
Detail

MARŠÁLEK, R.; KOLOUCH, J. Digital Baseband Predistortion and its Implementation. In MIPRO 2004 27th International Convention Proceedings. MIPRO Croatia, 2004. p. 157 ( p.)ISBN: 953-233-001-1.
Detail

PROKOPEC, J., PROKEŠ, A. Software Tool for Simulation of Carrier Recovery for MPSK and MQAM signals using Matlab GUI. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004 Proceedings. Brno: VUT Brno, 2004. p. 232 ( p.)ISBN: 80-214-2701-9.
Detail

ŠEBESTA, J., KUTÍN, P., ZAMAZAL, M. Moderní přístupy při návrhu družicových komunikačních subsystémů. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ŠEBESTA, J. Improvement of Impulse Shaped CPM Modulation Aplication in DSP. In Proceedings of the 10th Conference Student EEICT 2004. Volume 2. Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 146 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ŠEBESTA, J., KASAL, M. A Novel GMSK Modulation Implementation in DSP. In 14th International Czech-Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2004 Conference Proceedings. INTERLINGUA Bratislava, 2004. p. 370 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

Martin Švirák, Vladimír Šebesta. Performance of channel estimation in simple non-orthogonal space-time block coded system using Least Squares Method. In Radioelektronika 2005. Brno: 2005. p. 112 ( p.)ISBN: 80-214-2904-6.
Detail

Roman Marsalek. FPGA Implementation of digital modulator. In Radioelektronika 2005 Conference Proceedings. Brno University of Technology, 2005. p. 89 ( p.)ISBN: 80-214-2904-6.
Detail

Zbyněk FEDRA. REDUCTION OF PAPR IN OFDM BY CLIPPING. In RADIOELEKTRONIKA 2005 - Conference Proceedings. UREL FEKT VUT, 2005. p. 474 ( p.)ISBN: 80-214-2904-6.
Detail

Fedra, Z. Simulation and Computation of OFDM and Peak Reduction Carriers Scheme. In Proceedings of the 11th Conference and Competition Student EEICT 2005 Volume 3. Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2005. p. 378 ( p.)ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

KAŠPAREC, T. COMPARISON OF WAVELET PACKETS IN MULTI-CARRIER CDMA COMMUNICATION. In Proceedings of the 11th Conference and Competition STUDENT EEICT 2005. Volume 3. Brno: Ing. Zdeněk Nonotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2005. p. 406 ( p.)ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

Vladimír Šebesta. Integer-Number Maps. In Radioelektronika 2005, Conference proceedings. Brno: 2005. p. 37 ( p.)ISBN: 80-214-2904.
Detail

Šebesta V. Tuning Natural-Number Map. In Telecommunications and Signal Processing TSP - 2005. BUT Brno, 2005. p. 66 ( p.)ISBN: 80-214-2972-0.
Detail

Zbyněk Fedra, Vladimír Šebesta. Peak to Average Power Ratio Reduction in MC-CDMA via Spreading Code Selection. In Proceedings of Electronic Devices and Systems EDS 2005. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., 2005. p. 142 ( p.)ISBN: 80-214-2990-9.
Detail

Vishwas Lakkundi, Miroslav Kasal. Short Message Service Application for AMSAT Phase 3E Satellite: Signal Processing and Protocol Aspects. In the proceedings of NORSIG 2005. Stavanger, Norway: 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 82-993158-6-7.
Detail

Martin Švirák, Vladimír Šebesta. Channel estimation error in space-time block coded system. In Electronics Devices and Systems EDS'05. Brno: 2005. p. P11 ( p.)ISBN: 80-214-2990-9.
Detail

Martin Švirák, Vladimír Šebesta. Simulation of non-orthogonal space-time block coded system with channel estimation errors. In Technical Computing Prague 2005, sborník příspěvků 13. ročníku konference. Praha: 2005. p. 185 ( p.)ISBN: 80-214-2701-8.
Detail

M. Zamazal, M. Kasal, J. Dřínovský, T. Urbanec. Slow Data Rate Sequence Satellite Ranging. In Asia - Pacific Conference on Communications 2005. Perth, Australia: Curtin University of Technology, 2005. p. 578 ( p.)
Detail

Zbyněk Fedra, Vladimír Šebesta. VLIV VÝBĚRU ROZPROSTÍRACÍ SEKVENCE V SYSTÉMU MC-CDMA NA VÝSLEDNÝ PAPR. In Sborník příspěvků konference Vršov 2005. Brno: VUT FEKT, 2005. s. 49 ( s.)ISBN: 80-214-3008-7.
Detail

MARŠÁLEK, R., PROKEŠ, A., PROKOPEC, J. Measurement setup for practical verification of digital predistortion. In Telecommunications and Signal Processing TSP-2005. Brno: VUT-Brno, 2005. p. 131 ( p.)ISBN: 80-214-2972-0.
Detail

Kasal, M. Remote Controlled Satellite Ground Station. In Proceedings of 2nd International Conference RAST 2005. Istanbul: Turkish Air Force Academy, Istanbul Technical University, 2005. p. 442 ( p.)ISBN: 0-7803-8977-8.
Detail

MARŠÁLEK, R., PROKEŠ, A., PIROCHTA, O., PROKOPEC, J. Digital Power Amplifier Linearizer in FPGA Development Board. In NORSIG 05-Proceedings of the Norwegian Signal Processing Symposium 2005. Stavanger, Norway: Skipnes AS, Trondheim, 2005. p. 133 ( p.)ISBN: 82-993158-6-7.
Detail

Zbyněk Fedra, Vladimír Šebesta. Dynamika signálů ortogonálních systémů s více nosnými vlnami. In Seminář o řešení projektu Metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace v roce 2005 - Sborník. Brno: VUT FEKT UREL, 2005. s. 68 ( s.)ISBN: 80-214-3013-3.
Detail

Jiří Špaček. Záložní oscilátor. In Sborník Semináře o řešení projektu GA ČR 102/03/H109. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2005. s. 4 ( s.)ISBN: 80-214-3013-3.
Detail

Vishwas Lakkundi, Miroslav Kasal. Comparative Analysis of Forward Error Correcting Codes for AMSAT Phase 3-E Short Message Application. In the proceedings of. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2005. p. 65 ( p.)ISBN: 80-214-2904-6.
Detail

Vishwas Lakkundi. Turbo Codes for Wireless Communications Applications: Simulation and Analysis. In the proceedings of. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2005. p. 488 ( p.)ISBN: 80-214-2890-2.
Detail

Vishwas Lakkundi. Cellular Mobile Communications: History and Evolution. In the proceedings of. Prague, Czech Republic: Czech Technical University in Prague, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 00-0000-0.
Detail

Vishwas Lakkundi. Turbo Codes for Wireless Communications Applications: Simulation and Analysis. In the proceedings of. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, 2005. p. 245 ( p.)ISBN: 80-214-2942-9.
Detail

MIKULKA, J., HANUS, S. Bluetooth and Wi-Fi Coexistence Modeling. In RADIOELEKTRONIKA 2006. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. p. 361 ( p.)ISBN: 80-227-2388-6.
Detail

Vladimír Šebesta. CORRELATION PROPERTIES OF THE BINARY PSEUDO-CHAOTIC SEQUENCE. In RADIOELEKTRONIKA 2006. Bratislava: Slovak University of Technology, Bratislava, 2006. p. 185 ( p.)ISBN: 80-227-2388-6.
Detail

Vishwas Lakkundi,Roman Marsalek. Forward Error Correction Coding Schemes in Ultra Wideband Communications. In the proceedings of Junior Scientist Conference 2006. Vienna: Technische Universitat Wien, 2006. p. 45 ( p.)ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

MARŠÁLEK, R.; FEDRA, Z. Reduced Complexity Adaptive Symbol Selection Method for OFDM PAPR Reduction. In Proceedings of the 7th Nordic Signal Processing Symposium. Reykjavik, Iceland: IEEE, 2006. p. 286 ( p.)ISBN: 978-1-4244-0412-4.
Detail

Jiří Špaček, Miroslav Kasal. Secondary Frequency Standard for Experimental Satellite. In Conference Proceeding of Radioelektronika 2006. Slovak University of Technology in Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. p. 113 ( p.)ISBN: 80-227-2388-6.
Detail

Vishwas Lakkundi. Ultra Wideband Communications: History, Evolution and Emergence. In the proceedings of. Praha, Czech Republic: Czech Technical University in Prague, 2006. p. HS06 ( p.)ISBN: 000000-0.
Detail

MIKULKA, J., HANUS, S. Matlab Simulation of 802.11b Performance in AWGN Channel. In Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006 (ISSN: 1581-4572). Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006. Portorož, Slovinsko: University of Ljubljana, Slovenia, 2006. p. 123 ( p.)ISSN: 1581-4572.
Detail

ŠEBESTA, J., PROKEŠ, A. Timing Recovery Modification for High-rate BPSK and QPSK Digital Demodulator. In 2006 10th International Conference on Communication Technology Proceedings. Guilin, China: IEEE Press, 2006. p. 1476-1479. ISBN: 1-4244-0800-8.
Detail

Zbyněk Fedra, Vladimír Šebesta. REDUKCE PAPR V SYSTÉMU MC-CDMA. In Seminář o řešení projektu GA ČR 102/03/H109 - SBORNÍK. Brno: UREL, FEKT, VUT Brno, 2006. s. 52 ( s.)ISBN: 80-214-3304-3.
Detail

Jan Prokopec, Roman Maršálek. Iterative Algorithm of Joint Phase Recovery and Decoding of Turbo coded signals. In 15th Electrotechnical and Computer Science Conference ERK’2006. Ljublana, Slovinsko: IEEE Slovenia, 2006. p. 219 ( p.)
Detail

Jan Prokopec, Roman Maršálek. Implementation of iterative Joint algorithm for phase recovery and turbo decoding on TigerSHARC DSP. In 2006 10th International Conference on Communication Technology Proceedings. Guilin, Čína: IEEE Press, 2006. p. 1473 ( p.)ISBN: 1-4244-0800-8.
Detail

Vishwas Lakkundi, Roman Marsalek. Performance Analysis of Serially Concatenated Convolutional Codes for Ultra Wideband Communications. In the proceedings of. Proceedings of the 15th International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2006. Portorose: IEEE Region 8, 2006. p. 223 ( p.)ISSN: 1581-4572.
Detail

Vishwas Lakkundi, Roman Marsalek. Novel FEC Schemes for UWB: Design, Modelling and Performance Analysis. In the proceedings of The Institution of Engineering and Technology Forum on Waveform Diversity and Design in Communications, Radar and Sonar. London: IET, 2006. p. 83 ( p.)ISBN: 0-86341-721-3.
Detail

Zbyněk Fedra, Vladimír Šebesta. REDUKCE PAPR V SYSTÉMU MC-CDMA. In Sborník příspěvků konference Vršov 2006. 2006. s. 34 ( s.)ISBN: 80-214-3247-0.
Detail

Zbyněk Fedra and Vladimír Šebesta. Peak to Average Power Ratio Reduction in M-modification of MC-CDMA. In Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006. Vienna, Austria: Vienna University of Technology, 2006. p. 13 ( p.)ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

Fedra, Z. The Optimization in PAPR Reduction. In Proceedings of the 12th conference Student EEICT 2006. Brno: VUT Brno, 2006. p. 331 ( p.)ISBN: 80-214-3163-6.
Detail

Jiří Špaček, Miroslav Kasal. Secondary Frequency Standard for Experimental Satellite - abstract. In Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006. Technische Universität Wien: Technische Universität Wien, 2006. p. 327 ( p.)ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

Jiří Špaček. Backup PLL Oscillator. In Proceedings of the 12-th Conference Student EEICT 2006, vol. 4. Brno, Vysoké učení technické v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2006. p. 315 ( p.)ISBN: 80-214-3163-6.
Detail

Zbyněk Fedra, Vladimír Šebesta. GENETIC ALGORITHM AND ANT COLONY OPTIMIZATION FOR PAPR REDUCTION IN MC-CDMA. In Radioelektronika 2006 Conference Proceedings. Bratislava: Institute of Radio Electronics, STU Bratislava, 2006. p. 157 ( p.)ISBN: 80-227-2388-6.
Detail

Džubera Jakub. The Steepest Descent Method Used for Indirect Frequency Estimation. In Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006. Vídeň: Vienna University of Technology, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 3-902463-05-8.
Detail

Džubera Jakub. The Steepest Descent and Newton’s Method Used for Indirect Frequency Estimation. In RADIOELEKTRONIKA 2006 - Conference Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-227-2388-6.
Detail

Džubera Jakub. The Comparison of Steepest Descent and Newton’s Method Used for Frequency Offset Elimination. In Proceedings of the 12th Conference STUDENT EEICT 2006. Brno: 80-214-3163-6, 2006. p. 1 ( p.)
Detail

FEDRA, Z.; ŠEBESTA, V. The new PAPR reduction approach in MC-CDMA. In Proceedings of the 7th NORDIC SIGNAL PROCESSING SYMPOSIUM. Reykjavik, Iceland: IEEE, 2006. p. 270 ( p.)ISBN: 978-1-4244-0412-4.
Detail

URBAN, J.; MARŠÁLEK, R. PAPR Reduction by Combination of Interleaving with Repeated Clipping and Filtering in OFDM. In Proceedings ot 17th International Conference Radioelektronika 2007. Brno: Department of Radio Elektronics, BUT, 2007. p. 559-562. ISBN: 978-1-4244-0821-4.
Detail

KASAL, M. Satelitní komunikace - telefony. In RADIOKOMUNIKACE 2007 - sborník přednášek. Pardubice: UNiT,sr.o., 2007. s. 111-120.
Detail

Kasal, M. Vliv přírody na satelitní komunikaci. In Šíření elektromagnetických vln. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2006. s. 15 ( s.)ISBN: 80-02-01865-6.
Detail

KASAL, M. Družice Phase 3E. Praktická elektronika a radio, 2004, roč. IX, č. 2, s. 47 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

KASAL, M. Kritický stav družice AO-40. Praktická elektronika a radio, 2004, roč. IX, č. 4, s. 47 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

KASAL, M. Družice AMSAT Oscar Echo. Praktická elektronika a radio, 2004, roč. IX, č. 6, s. 47 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

KASAL, M. Telemetrie družice AO-51. Praktická elektronika a radio, 2004, roč. IX, č. 9, s. 47 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

HALÁMEK,J.- VIŠČOR,I.- KASAL,M.- VILLA,M. Static and Dynamic Nonlinearity of A/D Converters. Radioengineering, 2005, vol. 14, no. 1, p. 1 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

KASAL, M. Procesory v družicích. Praktická elektronika a radio, 2005, roč. X, č. 3, s. 47 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

KASAL,M. PCSAT 2. Praktická elektronika a radio, 2005, roč. X, č. 5, s. 45 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

KASAL, M. Indická družice HAMSAT - VO-52. Praktická elektronika a radio, 2005, roč. X, č. 8, s. 45 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

KASAL, M. Evropská studentská družice SSETI Express. Praktická elektronika a radio, 2005, roč. X, č. 11, s. 45 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

ŠEBESTA, J., KASAL, M. Effective DSP Methods of PSK Feedback Timing Synchronization. Radioengineering, 2005, vol. 14, no. 3, p. 37-40. ISSN: 1210-2512.
Detail

Petr KUTÍN, Miroslav KASAL. Novel Optimization Method of Active Frequency Multiplier Utilizing Harmonic Terminating Impedances with DGS. Radioengineering, 2006, vol. 15, no. 2, p. 1 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

Kasal, M. Družice Phase 3E ponese programově definovaný transpondér. Praktická elektronika a radio, 2006, roč. XI, č. 4, s. 45 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

Kasal, M. Nečekaný důsledek poškození baterie družice AO-40. Praktická elektronika a radio, 2006, roč. XI, č. 6, s. 1 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

PROKEŠ, A. Generalized Sampling Theorem for Bandpass Signals. EURASIP Journal of Applied Signal Processing, 2006, vol. 2006, no. 12, p. 1 ( p.)ISSN: 1110-8657.
Detail

MARŠÁLEK, R. On the Reduced Complexity Interleaving Method for OFDM PAPR Reduction. Radioengineering, 2006, vol. 15, no. 3, p. 49 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

Vishwas Lakkundi. Ultra Wideband Communications: History, Evolution and Emergence. 2007, vol. 46, no. 4/2006, p. 18 ( p.)
Detail

ŠEBESTA, V. Spreading Sequences Generated Using Asymmetrical Integer-Number Maps. Radioengineering, 2007, vol. 16, no. 3, p. 108-112. ISSN: 1210-2512.
Detail

KASAL, M., KUTÍN, P., ZAMAZAL, M., LAKKUNDI, V. Satellite L-Band Front End Design. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 3, no. 6, p. 1907 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

LAKKUNDI, V., KASAL, M. FEC for Satellite Data Communications: Towards Robust Design. 2004, vol. 3, no. 6, p. 2058 ( p.)
Detail

HUČKA, R. Traps In Chaotic Maps And Correction Methods. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 3, no. 6, p. 1873 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

MARŠÁLEK, R., PROKEŠ, A., PROKOPEC, J. Experimental workplace for the evaluation of power amplifier linearization algorithms. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 2004, no. 6, p. 1977 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

ŠEBESTA, J., ŠEBESTA, J. Universal DSP Based System for Communication with AMSAT Experimental Satellites. WSEAS TRANSACTIONS on COMMUNICATIONS, 2005, vol. 2005, no. 1, p. 16 ( p.)ISSN: 1109-2742.
Detail

Vladimír Šebesta. Výzkum prostředků digitální rádiové komunikace Dílčí zpráva projektu GAČR 102/04/0557 za rok 2005. Brno: 2005. s. 1 ( s.)
Detail

ŠEBESTA, V. Výzkum prostředků digitální rádiové komunikace Dílčí zpráva projektu GAČR 102/04/0557 za rok 2004. 2004. s. 1 ( s.)
Detail

Prokes, A. Generalized Sampling Theorem for Bandpass Signals. EURASIP News Letter. EURASIP News Letter. 17. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2006. p. 69 ( p.)ISSN: 1687-1421.
Detail

KASAL, M. Frekvenční syntéza v komunikačních systémech - Experimentální družice. Vědecké spisy VUT v Brně. Vědecké spisy VUT v Brně. Brno: Vutium Brno 2005, 2005. 35 s. ISBN: 80-214-2982-8.
Detail

PROKOPEC, J. Carrier phase recovery for Turbo coded systems. Proceedings of the 10th Conference and Cometition STUDENT EEICT 2004 volume 2. Brno: FEKT a FIT VUT v Brně, 2004. p. 123 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

PROKOPEC, J., ŠEBESTA, V. Carrier phase recovery in systems with iterative decoding. Radioelektronika 2004 Conference Proceedings. Bratislava: KRE ELF STU Bratislava, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

PROKOPEC, J., PROKEŠ, A. Software tool for education of carrier recovery for MPSK and MQAM signals. Proceedings of International Conference on Signals and Electronic Systems. Poznaň: PTETIS, 2004. p. 453 ( p.)ISBN: 83-906074-7-6.
Detail

PROKOPEC, J., ŠEBESTA, V. Joint Carrier Phase Recovery and Iterative Decoding. A. Ljubljana: IEEE Slovenia, 2004. p. 77 ( p.)
Detail

KASAL, M. Design Details of L-Band Satellite Receiver. 14th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves. Brno: Dept. of Radio Electronics, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology, 2004. p. 289 ( p.)
Detail

PROKEŠ, A.; MARŠÁLEK, R.; PROKOPEC, J. Využití počítačů ve výuce komunikačních systémů. Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2005. s. 212 ( s.)ISBN: 80-7231-011-9.
Detail

Kasal M., Zamazal M.: Dual PLL synthesizer of local osillators of the satellite receiver (developed for AMSAT Phase 3E Satellite). (funkční vzorek)
Detail

Kasal, M.-Kutín, P.-Zamazal,Z.: AAA; Narrow band satellite digital transponder on ISS (Narrow band linear-up,FM-down digital transponder for slow rate digital communication. The transponder has been developed in colaboration with US Naval Academy and currently is placed on International Space Station.). International Space Station. URL: http://www.ew.usna.edu/~bruninga/pcsat2.html. (prototyp)
Detail

Kasal M., Kutín P.: Command detector (developed for AMSAT Phase 3E Satellite). ÚREL. (prototyp)
Detail