Project detail

Vliv působení bodových zdrojů znečištění na čistotu malých vodních toků bystřinného typu.

Duration: 01.01.1992 — 31.12.1994

Funding resources

Ministerstvo zemědělství ČR - Ostatní projekty MZe s počátkem řešení před rokem 1996

- part funder (1992-01-01 - 1994-12-31)

Mark

DP738-01-08/01

Default language

Czech

People responsible

Starý Miloš, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2003-12-09 - not assigned)

Results

STARÝ, M., REC, O. The Aplication of Neural Networks for Predicting the Propagation of Pollution in a Stream. In International Symposium Advences in Water Siences. Slovenská republika: Stará Lesná, 1993. p. 156 ( p.)
Detail

STARÝ, M. Neural networks and predictions in applied hydrology. In Prezentation Astracts.PRIMA, Information Technology and its use for Enviromental Monitoring and Protection. Spojené království Velká Británie a Severního Irska: Londýn, 1995. p. 13 ( p.)
Detail

STARÝ, M. Užití neuronových sítí při řízení vodohospodářských systémů. In MOSIS 92. Česká republika: Ostrava, 1992. s. 29 ( s.)
Detail

STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; MILERSKI, R.; SIROGINOVÁ, M. THE USE OF PROGRAM QUAL2E FOR MODELING THE EXPANSION OF POLLUTION BELOW THE POINT-SOURCE. Rostlinná výroba, 1995, vol. 41, no. 1, p. 45-48. ISSN: 0370-663X.
Detail

STARÝ, M. Operativní řízení vodohospodářských systémů za použití neuronových sítí. In 6. sympozium Vodohospodářské soustavy. Česká republika: Lázně Bohdaneč, 1993. s. 173 ( s.)
Detail

STARÝ, M., DOLEŽAL, P., MILERSKI, R. Uživatelská příručka pro modelování šíření znečištění za použití programu QUAL2E. In Sborník anotací z II. posterového dne s mezinárodní účastí Transport vody, chemikálií a energie v systému půda - rostlina - atmosféra. Bratislava: SAV Bratislava, 1994. s. 8 ( s.)
Detail

STARÝ, M.; LÁNÍČEK, J. Modelování průběhu koncentrace rozpuštěného kyslíku ve vodním toku pod bodovým zdrojem znečištění. 1996, roč. 42, č. 1, s. 11 ( s.)
Detail

STARÝ, M. Užití neuronových sítí při řízení vodohospodářských systémů. In Konference s mezinárodní účastí. Brno: VUT FAST Brno, 1992. s. 284 ( s.)
Detail