Project detail

Metody výpočtu hydrologických dat pro vodní hospodářství a ochranu ŽP v podmínkách antropogenního ovlivnění a klimatických změn, 03- Modelování hydrogramů povodňových vln v systému stanic

Duration: 01.01.1995 — 31.12.1997

Funding resources

Ministerstvo zemědělství ČR - Ostatní projekty MZe s počátkem řešení před rokem 1996

- part funder (1995-01-01 - 1997-12-31)

Mark

1995

Default language

Czech

People responsible

Starý Miloš, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Drbal Karel, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2003-12-09 - not assigned)

Results

STARÝ, M. Modelování hydrogramů povodňových vln v systému stanic s využitím neuronových sítí. In Sborník referátů z konference Přehradní dny 1996. Hradec nad Moravicí: Povodí Odry a.s., 1996. s. 248 ( s.)
Detail

STARÝ, M. Modelování hydrogramů povodňových vln v systému stanic s využitím neuronových sítí. In Sborník anotací z III. posterového dne s mezinárodní účastí Transport vody, chemikálií a energie v systému půda - rostlina - atmosféra. Bratislava: SAV Bratislava, 1995. s. 65 ( s.)
Detail

STARÝ, M., STARÁ, L. Modelování hydrogramů povodňových vln v systému stanic s využitím neuronových sítí IV. In Sborník anotací z II. posterového dne s mezinárodní účastí Transport vody, chemikálií a energie v systému půda - rostlina - atmosféra. Bratislava: SAV Bratislava, 1996. s. 60 ( s.)
Detail

STARÝ, M.; DOLEŽAL, P.; PLEVA, L. Optimalizace návrhu soustavy retenčních nádrží v malých povodích. Knižnice vědeckých prací VUT Brno, 1993, č. 93, s. 1-3. ISSN: 0368-6582.
Detail

III. posterový den s mezinárodní účastí Transport vody, chemikálií a energie v systému půda - rostlina - atmosféra. Bratislava (01.11.1995)
Detail

II. posterový den s mezinárodní účastí Transport vody, chemikálií a energie v systému půda - rostlina - atmosféra. Bratislava (01.11.1996)
Detail