Project detail

Informační centrum stavebních hmot s využitím odpadů

Duration: 01.02.2003 — 31.12.2003

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- part funder (2007-06-08 - not assigned)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- part funder (2003-02-01 - 2003-12-31)

On the project

Cílem projektu je shromáždění a následné zveřejnění formou webových stránek širokého spektra informací o stavebních materiálech s obsahem odpadních hmot, vytvoření informačního serveru týkajícího se jejich druhů, vlastností, použití, vysvětlení ekologických a ekonomických výhod těchto aplikací.

Description in English
The aim of project is to get informations about building materials with use of secondary raw materials.

Keywords
druhotné suroviny

Key words in English
secondary raw materials

Mark

IZ2860 - chyba (pozn. CVIS)

Default language

Czech

People responsible

Dufka Amos, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2003-06-23 - not assigned)

Results

BYDŽOVSKÝ, J. Durability as Binding Limits for the Use of New Materials Based on Waste Materials to building structures. In Quality and reliability in building industry. Levoča: TU v Košicích, 2003. p. 99 ( p.)ISBN: 80-7099-746-X.
Detail

BYDŽOVSKÝ, J. Vliv přídavku popílku na životnost betonu a v něm uložené ocelové výztuže. In Sanace a rekonstrukce staveb 2003. 1. Brno: WTA CZ, 2003. s. 251-255. ISBN: 80-02-01538-X.
Detail