Project detail

Inovace výuky směrových a družicových spojů

Duration: 25.03.2003 — 31.12.2004

Mark

IS1549

Default language

Czech

People responsible

Kutín Petr, Ing. - fellow researcher
Zamazal Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kasal Miroslav, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2003-04-16 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- whole funder (2003-04-16 - not assigned)

Results

ZAMAZAL, M., KASAL, M. PLL Frequency Synthesis in On-Board Satellite L-Band Front-End. In 2004 High Frequency Postgraduate Student Colloquium. Department of Electrical and Electronic Engineering UMIST, Manchester, GB: IEEE MTT/ED/AP/LEO Societies Joint Chapter United Kingdom and Republic of Ireland Section, 2004. p. 107 ( p.)ISBN: 0-7803-8426-1.
Detail

KASAL, M. Design Details of L-Band Satellite Receiver. 14th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves. Brno: Dept. of Radio Electronics, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Brno University of Technology, 2004. p. 289 ( p.)
Detail

ŠEBESTA, J. Inovace implementace GMSK modulace v systému číslicového zpracování dat. In 5. ročník přehlídky doktorských prací konference Elektrotechnika a informatika 2004. část druhá. Západočeská univerzita v Plzni, 2004. s. 113 ( s.)ISBN: 80-7043-299-3.
Detail

KUTÍN, P. Návrh a optimalizace aktivního násobiče frekvence. In Elektrotechnika a informatika: část druhá Elektronika. Nečtiny: FEL ZČU v Plzni, 2004. s. 49 ( s.)ISBN: 80-7043-299-3.
Detail

KASAL, M., ZAMAZAL, M., KUTÍN, P., LAKKUNDI, V. Satellite L-Band Front End Design. In Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on APPLIED INFORMATICS and COMMUNICATIONS. Tenerife, Spain: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

KASAL, M., ZAMAZAL, M. Phase 3D Satellite L-Band Front End. In 14th International Czech - Slovak Scientific Conference. Radioelektronika 2004. Bratislava: Dept. of Radio Electronics FEEIT SUT in Bratislava, 2004. p. 52 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

KUTÍN, P., KASAL, M. Low Noise Amplifier for 2.4 GHz. In 14th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2004. Bratislava: Dept. of Radio&Electronics, FEEIT, SUT in Bratislava, 2004. p. 281 ( p.)
Detail

KUTÍN, P. LNA for Satellite Mode L/S Operation. In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004 Volume 2. Brno: FEEC and FIT, BUT, 2004. p. 90 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ZAMAZAL, M. PLL Frequency Synthesizer for L-Band Satellite Receiver. In Proceedings of the 10th Conference STUDENT EEICT 2004 Volume 2. Brno: FEKT, FIT VUT v Brně, 2004. p. 192 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ŠEBESTA, J., KUTÍN, P., ZAMAZAL, M. Moderní přístupy při návrhu družicových komunikačních subsystémů. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ŠEBESTA, J. Improvement of Impulse Shaped CPM Modulation Aplication in DSP. In Proceedings of the 10th Conference Student EEICT 2004. Volume 2. Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 146 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

ŠEBESTA, J., KASAL, M. A Novel GMSK Modulation Implementation in DSP. In 14th International Czech-Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2004 Conference Proceedings. INTERLINGUA Bratislava, 2004. p. 370 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

KASAL, M. Družice Phase 3E. Praktická elektronika a radio, 2004, roč. IX, č. 2, s. 47 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

KASAL, M. Kritický stav družice AO-40. Praktická elektronika a radio, 2004, roč. IX, č. 4, s. 47 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

KASAL, M. Družice AMSAT Oscar Echo. Praktická elektronika a radio, 2004, roč. IX, č. 6, s. 47 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

KASAL, M. Telemetrie družice AO-51. Praktická elektronika a radio, 2004, roč. IX, č. 9, s. 47 ( s.)ISSN: 1211-328X.
Detail

KASAL, M., KUTÍN, P., ZAMAZAL, M., LAKKUNDI, V. Satellite L-Band Front End Design. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 3, no. 6, p. 1907 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

KASAL, M. Inovace výuky směrových a družicových spojů. ÚREL FEKT VUT v Brně: 2004. s. 1 ( s.)
Detail

ZAMAZAL, M. Generace pseudonáhodné posloupnosti pro ranging. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2004. s. 125 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail