Project detail

VÝVOJ TRANSVERZÁLNÍCH OPTOELEKTRONICKÝCH MĚŘÍCÍCH SYSTÉMŮ RYCHLOSTI

Duration: 20.03.2003 — 31.12.2004

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2003-03-18 - not assigned)

Mark

IS1617

Default language

Czech

People responsible

Prokeš Aleš, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Čermák Karel, Ing. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2003-03-18 - not assigned)

Results

ČERMÁK, K., PROKEŠ, A. SPATIAL FILTERING METHOD BASED VELOCITY MEASUREMENT - ONE POINT SURFACE MODEL. In Radioelektronika 2004 - Conference Proceedings. Bratislava: Slovak university of Technology in Bratislava, 2004. p. 147 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

ČERMÁK, K., MOHR, F. Classification and Optimisation of Velocity Measurement Devices based on Spatial Filtering. VDI-Berichte 1860, Measurement and Quality Control in Production. Düsseldorf, Germany: VDI Verlag GmbH, 2004. p. 669 ( p.)ISBN: 3-18-091860-8.
Detail

ČERMÁK, K., MOHR, F. Adaptive Spatial Filter for Velocity Measurement Devices Based on the Spatial Filter Method. Proceedings of ODIMAP IV, 4th Topical Meeting on Optoelectronic Distance/Displacement Measurements and Application. University of Oulu, Finland: Kirjapaino OuluPrint OY, 2004. p. 274 ( p.)ISBN: 951-42-7368-0.
Detail