Project detail

Modernizace laboratoří určených pro výuku aplikací obvodů PLD a FPGA

Duration: 01.01.2002 — 31.12.2002

Mark

1926

Default language

Czech

People responsible

Michálek Václav, Ing., CSc. - fellow researcher
Molnár Karol, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kolouch Jaromír, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2002-04-22 - not assigned)

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2002-04-22 - not assigned)

Results

KOLOUCH, J. A VHDL Testbench Used for Comparison of Different Architecture Versions of a Digital Design. In Applied Electronics 2002, Conference Proceedings. Plzeň: University of West Bohemia, 2002. p. 106-109. ISBN: 80-7082-881-1.
Detail

KOLOUCH, J., BIOLKOVÁ, V., JAKUBOVÁ, I. Impulzová a číslicová technika - laboratorní cvičení. Impulzová a číslicová technika. 1. Brno: Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně, Purkyňova 118, 2002. ISBN: 80-214-2091-X.
Detail

KOLOUCH, J. Impulzová a číslicová technika - přednášky. Impulzová a číslicová technika. Brno: VUTIUM, 2002. ISBN: 80-214-2277-7.
Detail

KOLOUCH, J. Programovatelné logické obvody a návrh jejich aplikací v jazycích ABEL a VHDL. Počítačové cvičení. PROGRAMOVATELNÉ LOGICKÉ OBVODY a návrh jejich aplikací v jazycích ABEL a VHDL Počítačové cvičení. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2002. ISBN: 80-214-2197-5.
Detail

KOLOUCH, J. Impulzová a číslicová technika - přednášky. 2002.
Detail

KOLOUCH, J. Programovatelné logické obvody - přednášky. Programovatelné logické obvody. Přednášky. Brno: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav radioelektroniky, 2002. ISBN: 80-214-2196-7.
Detail