Project detail

Víceúčelová počítačová laboratoř s multimediální podporou

Duration: 15.01.2003 — 15.12.2003

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2002-04-16 - not assigned)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2003-01-16 - 2003-12-15)

Mark

986

Default language

Czech

People responsible

Macho Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zezulka František, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Pivoňka Petr, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Control and Instrumentation
- (2002-04-16 - not assigned)