Project detail

Ireverzibilní procesy v elektroizolačních materiálech pro vysoké teploty

Duration: 01.01.2003 — 31.12.2005

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2002-03-11 - not assigned)

Mark

GA102/03/0621

Default language

Czech

People responsible

Units

Brno University of Technology
- (2002-03-11 - not assigned)
Department of Physics
- (2003-01-01 - not assigned)

Results

HAMMER, M. THE USE OF FUZZY THEORY FOR THE LIFE PREDICTION OF INSULATING MATERIALS USED IN ELECTRICAL MACHINE WINDINGS. In STUDY AND CONTROL OF CORROSION IN THE PERSPECTIVE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF URABN DISTRIBUTION GRIDS. Constanta, Rumunsko: S.C. ICPE, 2002. p. 54 ( p.)ISBN: 973-95041-3-2.
Detail

HAMMER, M. Fuzzy model optimization by a genetic algorithm. In Study and control of corrosion in the perspective of suistanable development of urban distribution grids. Constanta, Rumunsko: S.C.ICPE, 2002. p. 58 ( p.)ISBN: 973-95041-3-2.
Detail

HAMMER, M. The new approachesin the diagnostics of insulating materials for electrical rotary machine windings. In Study and control of corrosion in the perspective of sustainable development fo urban distribution grids. Constanta, Rumunsko: S.C.ICPE, 2002. p. 63 ( p.)ISBN: 973-95041-3-2.
Detail

HAMMER, M. The life diagnostic of insulating materials for electrical machines with neural networks. In Study and control of corrosion in the perspective of sustainable development of urban distribution grids. Constanta, Romania: S.C.ICPE, 2002. p. 67 ( p.)ISBN: 973-95041-3-2.
Detail

HAMMER, M. The genetic algorithm used for the optimization of weights and biases of neural networks. In Study and control of corrosion in the perspective of sustainable development of urban distribution grids. Constanta, Rumunsko: S.C.ICPE, 2002. p. 72 ( p.)ISBN: 973-95041-3-2.
Detail

HAMMER, M. Nové přístupy v diagnostice izolačních materiálů pro vinutí elktrických strojů točivých. In Nové smery v diagnostike a opravách elektrických strojov a zariadení. Žilina, Slovenská republika: EDIS-vydavateľstvo ŽU, 2002. s. 59 ( s.)ISBN: 80-7100-960-1.
Detail

HAMMER, M. Diagnostika izolačních materiálů pro vinutí elektrických strojů točivých. In TD 2002 - DIAGON 2002. Zlín, Česká republika: Academia centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2002. s. 57 ( s.)ISBN: 80-7318-076-6.
Detail

HAMMER, M. Použití fuzzy teorie při předpovědi životnosti izolačních materiálů pro vinutí elektrických strojů. In Nové smery v diagnostike a opravách elektrických strojov a zariadení. Žilina, Slovenská republika: EDIS- vydavateľstvo ŽU, 2002. s. 173 ( s.)ISBN: 80-7100-960-1.
Detail

HAMMER, M. Neuronové sítě a diagnostika izolačních materiálů pro vinutí elektrických strojů. In TD 2002 - DIAGON 2002. Zlín, Česká republika: Academia centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2002. s. 63 ( s.)ISBN: 80-7318-076-6.
Detail

HAMMER, M. Použití fuzzy teorie při předpovědi životnosti izolačních materiálů pro vinutí elektrických strojů. In TD 2002 - DIAGON 2002. Zlín, Česká republika: Academia centru Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2002. s. 69 ( s.)ISBN: 80-7318-076-6.
Detail

HAMMER, M. Pracovní životnost izolačních materiálů vinutí elektrických strojů. In Nové smery v diagnostike a opravách elektrických strojov a zariadení. Žilina, Slovenská republika: EDIS- vadavateľstvo ŽU, 2002. s. 179 ( s.)ISBN: 80-7100-960-1.
Detail

HAMMER, M. The life diagnostics of insulating materials for electrical machines with neural networks. In SME 2002 New constructions, technologies and calculation methods of electrical machines. Kielce, Polsko: Widawnictwo Politechniki Swietokrzyskiej, 2002. p. 569 ( p.)ISBN: 83-88906-02-X.
Detail

HAMMER, M. The new approaches in the diagnostics of insulating materials for electrical rotary machine windings. In Elektroenergetika 2002. Praha,Česká republika: ČVUT Praha, 2002. p. 263 ( p.)ISBN: 80-01-02614-0.
Detail

HAMMER, M. Fuzzy model optimization by a genetic algorithm. In Elektroenergetika 2002. Praha, Česká republika: ČVUT Praha, 2002. p. 267 ( p.)ISBN: 80-01-02614-0.
Detail

HAMMER, M. Podstata a verifikace nových diagnostických metod. In Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení. Ostrava, Česká republika: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2002. s. 183 ( s.)ISBN: 80-248-0045-4.
Detail

HAMMER, M. Použití shlukové analýzy v diagnostice izolačních materiálů. In Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení. Ostrava, Česká republika: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2002. s. 190 ( s.)ISBN: 80-248-0045-4.
Detail

HAMMER, M. Předpověď životnosti izolačního materiálu Relanex s využitím fuzzy modelu. In Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení. Ostrava, Česká republika: Ediční středisko pří VŠB-TU Ostrava, 2002. s. 196 ( s.)ISBN: 80-248-0045-4.
Detail

HAMMER, M. Neuronové sítě v modelování životnosti izolačních systémů elektrických strojů točivých. In Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení. Ostrava, Česká republika: Ediční středisko VŠB-TU, Ostrava, 2002. s. 202 ( s.)ISBN: 80-248-0045-4.
Detail

FRK, M., KAMENÍK, R. Dielectric spectra high-up temperature materials. In Elektrotechnika a informatika 2003. Západočeská univerzita v Plzni: 2003. p. 16 ( p.)ISBN: 80-7082-993-1.
Detail

FRK, M., KAMENÍK, R. Dielectric spectra high-up temperature materials. In Juniormat 03 4th International Conference. Fakulty of Mechanical Engineering, BUT, Czech Republic: 2003. p. 99 ( p.)ISBN: 80-214-2462-1.
Detail

KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B. Studium korelace mezi částečnými výboji a akustickou emisí v izolantech. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Diagnostika `03. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 39 ( s.)ISBN: 80-7082-952-4.
Detail

KOKTAVÝ, B.; KOKTAVÝ, P. Studium teplotní závislosti vodivosti vysokoteplotních izolačních látek. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Diagnostika `03. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 210 ( s.)ISBN: 80-7082-952-4.
Detail

KOKTAVÝ, P. Statistics of Impact Ionization Processes in GaAsP P-N Junctions. In Proceedings of the 17th International Conference “Noise and Fluctuation” ICNF 2003. Prague: CNRL, s.r.o., 2003. p. 441 ( p.)ISBN: 80-239-1055-1.
Detail

KOKTAVÝ, P. Study of Microplasma Noise Statistical Characteristics for GaAsP Diodes. In Proceedings of the 17th International Conference Noise and Fluctuation ICNF 2003. Prague: CNRL, s.r.o., 2003. p. 437 ( p.)ISBN: 80-239-1055-1.
Detail

KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B. Diagnostics of GaAsP Light Emitting Diode PN Junctions. In Advanced Experimental Methods fo Noise Research in Nanoscale Electronic Devices, Abstracts Book. Brno: CNRL, 2003. p. 50 ( p.)
Detail

LIEDERMANN, K., POLSTEROVÁ, H., FRK, M. Relaxation and resistance in high-temperature insulation in frequency and temperature domain. In Diagnostika '03. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. p. 230 ( p.)ISBN: 80-7082-952-4.
Detail

HAMMER, M. Neural Networks and the Life of Insulating Material for Windings in Electric Rotary Machines. In 12th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing. Dresden, Německo: Olderbourg Industrieverlag GmbH, München, Germany, 2002. p. 55 ( p.)ISBN: 3-486-27036-2.
Detail

HAMMER, M. Neural networks in the proces of diagnostics. In Proceedings. Košice, Slovensko: Mercury-Smékal Publishing House, 2002. p. 67 ( p.)ISBN: 80-890661-54-0.
Detail

HAMMER, M. THE NEW APPROACHES IN THE DIAGNOSTICS OF INSULATING MATERIALS FOR ELECTRICAL ROTARY MACHINE WINDINGS. In XXXVIII International Symposium on Electrical Machines. Kielce, Poland: WYDAWNICTWO Politechniki Swietokrzyskiej, 2002. p. 549 ( p.)ISBN: 83-88906-02-X.
Detail

STRÁNÍK, R., KAMENÍK, R. Dieletric spectra of oligohydroxybutadiene. In Proceedings of 9th Conference and competition STUDENT EEICT 2003 Volume 1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2003. p. 14 ( p.)ISBN: 80-214-2377-3.
Detail

EL-FAKHRI, S., LIEDERMANN, K. DIELECTRIC PROPERTIES OF BUTADIENE OLIGOMERS. In Broadband Dielectric Spectroscopy and its Applications. Delft, Nizozemí: Department of Polymer Materials and Engineering, 2004. p. 191 ( p.)
Detail

EL-FAKHRI, S. DIELECTRIC PROPERTIES OF BUTADIENE OLIGOMERS. In Proceedings of the 10th Conference and Competition. Brno: BUT Brno, 2004. s. 575 ( s.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B. Diagnostics of GaAs Light Emitting Diode PN Junctions. In Advanced Experimental Methods for Noise Research in Nanoscale Electronic Devices. Dordrecht, Belgium: Kluwer Academic Publishers, 2004. p. 337 ( p.)ISBN: 1-4020-2169-0.
Detail

FRK, M. Vliv elektrického stárnutí a teploty na dielektrické vlastnosti Thermikanitu. In Elektrotechnika a informatika 2004. Západočeská univerzita v Plzni, 2004. s. 21 ( s.)ISBN: 80-7043-300-0.
Detail

STRÁNÍK, R. Dielektrická spektra hydroxylovaného oligobutadiénu v teplotním rozsahu –25°C až 25°C. In Elektrotechnika a informatika 2004, Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. s. 91 ( s.)ISBN: 80-7043-300-0.
Detail

STRÁNÍK, R. Dielectric spectra of oligohydroxybutadiene at temperatures between - 25 °C and 25 °C. In Student EEICT 2004 Volume 1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, Brno, 2004. p. 165 ( p.)ISBN: 80-214-2634-9.
Detail

FRK, M., LIEDERMANN, K. Vliv stárnutí a teploty na dielektrické spektrum thermikanitu. In Proceedings of the 15th International Conference DISEE 2004 (Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering). Bratislava: STU v Bratislave, 2004. s. 143 ( s.)ISBN: 80-227-2110-7.
Detail

LIEDERMANN, K., FRK, M. Dielectric Behaviour of High-Temperature Mica Insulation Exposed to Electrical Stress. In Proceedings of the conference NTF 2004 (New Trends in Physics). Brno: Department of Physics, FEEC, Brno University of Technology, 2004. p. 68 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

EL-FAKHRI, S., LIEDERMANN, K. DIELECTRIC PROPERTIES OF BUTADIENE OLIGOMERS. In New trends in physics. 1. Brno: Ing. Zdenek Novotny CSc., 2004. p. 28 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

EL-FAKHRI, S. Time Dependence of the Relaxation in Butadiene Oligomers at a Constant Temperature. In Elektrotechnika a informatika 2004, Elektronika. Plzen: Zapadoceska univerzita v Plzni, 2004. p. 17 ( p.)ISBN: 80-7043-300-0.
Detail

KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B. Experimental Study of Micro-Cracks in Composites under Mechanical Stress. In DEFEKTOSKOPIE 2004. Praha: Czech Society for Nondestructive Testing, 2004. p. 81 ( p.)ISBN: 80-214-2749-3.
Detail

KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B. Study of Electromagnetic Emission in Solids. In New Trends in Physics. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2004. p. 56 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

KOKTAVÝ, B., KOKTAVÝ, P. Noise Spectroscopy and Diagnostics of High Temperature Insulating Materials. In New Trends in Physics. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2004. p. 52 ( p.)ISBN: 80-7355-024-5.
Detail

KOKTAVÝ, B., KOKTAVÝ, P., TOMEČEK, K., ŠTEFKOVÁ, M. Experimental Study of Electromagnetic Emission in Composites under Mechanical Stress. In Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics. Olomučany: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004. p. 61 ( p.)ISBN: 80-7204-353-6.
Detail

STRÁNÍK, R., KAMENÍK, R. Dielektrická spektra hydroxylovaného oligobutadiénu. In Workshop NDT 2004 non-destructive testing. Brno: UFYZ, FCE, BUT brno, 2004. s. 206 ( s.)ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

KOKTAVÝ, P., ŠIKULA, J., ŠTOURAČ, L. Local Avalanche Breakdowns in Semiconductor GaAsP Diodes. In MIEL 04. Nis, Serbia & Montenegro: University of Nis, 2004. p. 58 ( p.)ISBN: 0-7803-8166-1.
Detail

KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B. Metodika měření statistických charakteristik impulzního šumu. In Workshop NDT 2004. Brno: Brno University of Technology, 2004. s. 90 ( s.)ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

KOKTAVÝ, B., KOKTAVÝ, P. A Study of Temperature Dependence of the Electric Conductivity of High-temperature Insulating Materials. In Research Activities of Physics Departments of Civil Engineering Faculties in the Czech and Slovak Republics. Olomučany: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2004. p. 66 ( p.)ISBN: 80-7204-353-6.
Detail

KOKTAVÝ, B., KOKTAVÝ, P. A Study of Transport Characteristics of High-temperature Insulating Materials. In DISEE 2004, Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004. p. 170 ( p.)ISBN: 80-227-2110-7.
Detail

KOKTAVÝ, P.; KOKTAVÝ, B. Effect of Voltage and Thermal Aging on the Characteristics of Partial Discharges in High-temperature Insulators. In DISEE 2004, Dielectric and Insulating Systems in Electrical Engineering. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004. p. 174 ( p.)ISBN: 80-227-2110-7.
Detail

POLSTEROVÁ, H. Dielektrické vlastnosti materiálu Thermikanit. In DISEE 2004 Dielectric and Insulating systems in electrical Engineering. Častá-Píla: FEI STU Bratislava, 2004. s. 158 ( s.)ISBN: 80-227-2110-7.
Detail

POLSTEROVÁ, H. Vlhkostní závislosti dielektrických vlastností materiálu Thermikanit. In Elektrotechnika a informatika. Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku. Bratislava, SR: FEI STU Bratislava, 2004. s. 77 ( s.)ISSN: 1335-2547.
Detail

EL-FAKHRI, S. DIELECTRIC PROPERTIES OF BUTADIENE OLIGOMERS AT A CONSTANT TEMPERATURE – TIME DEPENDENCE. In Workshop NDT 2004 non-destructive testing. Brno: Institute of Phyzic, Faculty of Civil Engineering, BUT Brno, 2004. p. 33 ( p.)ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

HOLCMAN, V. Elektrické vlastnosti elastomeru s kovovým práškovým plnivem. In WORKSCHOP NDT 2004 NON-DESTRUCTIVE TESTING. Brno: Marta Kořenovská and Luboš Pazdera, 2004. s. 57 ( s.)ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

SCHAUER, P. Noise Spectroscopy of Trap Levels in CdTe Radiation Sensors. In Workshop NDT 2004, Non-Destructive Testing. Brno: Brno University of Technology, 2004. p. 189 ( p.)ISBN: 80-7204-371-4.
Detail

HAMMER, M. Fuzzy model optimization by a genetic algorithm. In ICIT 2003 4th Internationl conference on Industrial Tools. Slovenia: TECOS, 2003. p. 377 ( p.)ISBN: 961-90401-7-1.
Detail

HAMMER, M. The use of neural networks for the life prediction of insulating material of electric rotary machines. In 39th International Symposium on Electrical Machines. Polsko: Zaklad Poligrafii Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego, 2003. p. 68 ( p.)ISBN: 83-88829-69-6.
Detail

HAMMER, M. The Life Prediction of Insulating Materials for Electric Machines with Insulating Materials. In FAIM 2003 Proceedings of the 13th International Conference on Flexible Automation & Intelligent Manufacturing. Tampa - Florida: University of South Florida, 2003. p. 426 ( p.)
Detail

HAMMER, M. Neuronová síť jako prediktor zbytkové životnosti izolačních materiálů vinutí elektrických strojů. In Diagnostika 2003. ČR Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 19 ( s.)ISBN: 80-7082-952-4.
Detail

HAMMER, M. Neural networks for the life prognosis of insulating materials for electrical machines. In Study and Control of Corrosion in the Perspective Sustainable Development of Urban Distribution Grids. Miercurea Ciuc - Romania: Publishing House PRINTECH, 2003. p. 80 ( p.)
Detail

HAMMER, M. The use of expert systems for diagnostics and life prediction of insulating materials used in electrical rotary machine windings. In Study and Control of Corrosion in the Perspective Sustainable Development of Urban Distribution Grids. Miercurea Ciuc - Romania: Publishing House PRINTECH, 2003. p. 213 ( p.)
Detail

HAMMER, M. Predikce životnosti izolačního materiálu Relanex s využitím fuzzy modelu. In Diagnostika 2003. ČR Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 23 ( s.)ISBN: 80-7082-852-4.
Detail

KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B. Diagnostics of GaAsP Light Emitting Diode PN Junctions. In Advanced Experimental Methods for Noise Research in Nanoscale Electronic Devices, Abstracts Book. Brno: CNRL, 2003. p. 50 ( p.)
Detail

HAMMER, M. Využití expertních systémů pro predikci životnosti izolačních materiálů elektrických točivých strojů. In Diagnostika '03. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 27 ( s.)ISBN: 80-7082-952-4.
Detail

FRK, M., KAMENÍK, R. DIELECTRIC SPECTRA OF HIGH-UP TEMPERATURE MICA-BASED INSULATORS. In Proceedings of 10th Conference and Competition Student EEICT 2004 Volume 3. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2004. p. 583 ( p.)ISBN: 80-214-2636-5.
Detail

FRK, M., KAMENÍK, R. Dielectric spectra of high-up temperature mica-based insulators. In Poster 2004. Praha: CVUT, 2004. p. 50 ( p.)
Detail

STRÁNÍK, R.; KAMENÍK, R.; SADOVSKÝ, P. Dielectric properties of polymers krasol after temperature aging. In Student EEICT 2005, Volume 2. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2005. p. 317 ( p.)ISBN: 80-214-2889-9.
Detail

Martin Frk, Rostislav Stráník. Influence of electrical ageing and temperature on the course of complex permitivitty of Thermikanit. In POSTER 2005. Czech Technical University Prague, 2005. p. 1 ( p.)ISBN: 80-01-03128-4.
Detail

Rostislav Stráník, Martin Frk, Roman Kameník. INFLUENCE OF ELECTRICAL AGEING AND TEMPERATURE ON THE COURSE OF COMPLEX PERMITTIVITY OF THERMIKANIT. In 5th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHD STUDENTS. 1. University of Miskolc, Hungary, 2005. p. 427 ( p.)ISBN: 9636616787.
Detail

KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B. Strukturní analýza izolačního materiálu thermikanit. In Diagnostika 05. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 306 ( s.)ISBN: 80-7043-368-X.
Detail

KOKTAVÝ, B., KOKTAVÝ, P. Studium chemické stability materiálu thermikanit pomocí infračervené spektroskopie. In Diagnostika 05. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 310 ( s.)ISBN: 80-7043-368-X.
Detail

KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B. Local Instabilities In GaAsP Diode PN Junctions. In Noise and Fluctuations, 18th conference on Noise and Fluctuations - ICNF 05. Salamanca, Spain: American Institute of Physics, 2005. p. 393 ( p.)ISBN: 0-7354-0267-1.
Detail

KOKTAVÝ, P., KOKTAVÝ, B., ŠIKULA, J. Partial Discharges and Acoustic Emission In Insulating Materials. In Proceedings of 3rd Workshop NDT in Progress, International Meeting of NDT Experts. Průhonice: Czech Society for Non-destructive Testing, 2005. p. 153 ( p.)ISBN: 80-214-2996-8.
Detail

P. Koktavy, B. Koktavy. Diagnostics of PN Junction Electronic Devices by Means of Microplasma Noise Evaluation. In Proocedings of International Workshop Physical and Material Engineering 2005. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2005. p. 63 ( p.)ISBN: 80-01-03290-6.
Detail

P. Koktavy, B. Koktavy. Electromagnetic and Acoustic Emission in Materials Research. In Proocedings of International Workshop Physical and Material Engineering 2005. Praha: České vysoké učení v Praze, 2005. p. 69 ( p.)ISBN: 80-01-03290-6.
Detail

Frk Martin, Liedermann Karel. Elektrické stárnutí a dielektrické spektrum termikanitu. In Diagnostika ´05. Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 267 ( s.)ISBN: 80-7043-368-X.
Detail

Martin Frk. Dielektrické vlastnosti Thermikanitu při elektrickém stárnutí. In Elektrotechnika a informatika 2005. Západočeská univerzita v Plzni, 2005. s. 3 ( s.)ISBN: 80-7043-375-2.
Detail

POLSTEROVÁ, H. Vliv vlhkosti na dielektrické vlastnosti izolačních materiálů. In Diagnostika 05. Nečtiny: ZČU Plzeň, 2005. s. 385 ( s.)ISBN: 80-7043-368-X.
Detail

FRK, M. IMPACT OF TEMPERATURE AND AGEING ON DIELECTRIC SPECTRUM OF THERMIKANIT. In Seventh conference for PhD students ELITECH 2005. Bratislava: Slovak university of technology, 2005. p. 94 ( p.)
Detail

HAMMER, M.; LATINA, P.; ŘÍHA, Z.; VAVRUŠKA, J. The proposal of Sugeno Fuzzy Regulator Parameters, that is Used, for Modelling Process of RELANEX Insulation Material. In XL International Symposium on Electrical Machines SME 2004. Hajnowka (Poland): Hajnowka (Poland), 2004. p. 463 ( p.)ISBN: 83-917944-4-X.
Detail

HAMMER, M.; VAVRUŠKA, J.; LATINA, P. Determination of the Influence of Fuzzy Predictor Parameters in Lifetime Prediction of Insulating Material for Electrical Rotary Machines Windings. In XL International Symposium on Electrical Machines SME2004. Hajnowka (Poland): Hajnowka (Poland), 2004. p. 466 ( p.)ISBN: 83-917944-4-X.
Detail

HAMMER, M. Vliv parametrů fuzzy regulátoru Sugeno na proces modelování izolačního materiálu. In Sborník 23. Mezinárodní konference DIAGO. Ostrava: HART PRESS, sro. Otrokovice, 2004. s. 104 ( s.)ISBN: 80-248-0465-4.
Detail

HAMMER, M. Vliv parametrů fuzzy prediktoru na predikci zbytkové životnosti izolací elektrických strojů točivých. In Sborník 23. Mezinárodní konference DIAGO (Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení). Ostrava: HART PRESS, sro. Otrokovice, 2004. s. 110 ( s.)ISBN: 80-248-0465-4.
Detail

HAMMER, M.; VAVRUŠKA, J.; ŘÍHA, Z.; LATINA, P. Vliv vstupních parametrů na výsledky modelování neuronovými sítěmi. In Sborník 23. Mezinárodní konference DIAGO (Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení). Ostrava: HART PRESS, sro. Otrokovice, 2004. s. 116 ( s.)ISBN: 80-248-0465-4.
Detail

HAMMER, M.; VAVRUŠKA, J.; LATINA, P. Závislost výsledků predikce na parametrech neuronové sítě. In Sborník 23. Mezinárodní konference DIAGO (Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení). Ostrava: HART PRESS, sro. Otrokovice, 2004. s. 221 ( s.)ISBN: 80-248-0465-4.
Detail

HAMMER, M. Predikce a klasifikace zbytkové životnosti izolačního materiálu vinutí elektrických strojů pomocí neuronové sítě RBF. In Sborník 23. Mezinárodní konference DIAGO (Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení). Ostrava: HART PRESS, sro. Otrokovice, 2004. s. 227 ( s.)ISBN: 80-248-0465-4.
Detail

HAMMER, M.; LATINA, P. LVQ neuronová síť v prognostické klasifikaci zbytkové životnosti izolačního materiálu vinutí elektrických strojů točivých. In Sborník 23. Mezinárodní konference DIAGO (Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení). Ostrava: HART PRESS, sro. Otrokovice, 2004. s. 134 ( s.)ISBN: 80-248-0465-4.
Detail

HAMMER, M. The New Approaches in the Diagnostics of Insulating Materials for Electrical Rotary Machine Windings. In Proceedings of the 2004 IEEE International Conference on Solid Dieletrics. Toulouse (France): Toulouse (France), 2004. p. 679 ( p.)ISBN: 0-7803-8348-6.
Detail

HAMMER, M. Fuzzy Systems for Simulation and Prediction of the Residual Life of Insulating Materials for Electrical Machines Windings. In Proceedings of the 2004 IEEE International Conference on Solid Dieletrics. Toulouse (France): Toulous (France), 2004. p. 542-546. ISBN: 0-7803-8348-6.
Detail

HAMMER, M. The Use of Neural Networks for the Life Prediction of Insulating Material of Electric Rotary Machines. In Proceedings of the 2004 IEEE International Conference on Solid Dieletrics. Toulouse (France): Toulous (France), 2004. p. 546-551. ISBN: 0-7803-8348-6.
Detail

HAMMER, M. Expertní systém jako prediktor a klasifikátor průrazného napětí izolačního materiálu. In 6th International Conference, CPS 2004. Štrbské Pleso (Slovenská republika): Štrbské Pleso (Slovenská republika), 2004. s. 2-7.
Detail

HAMMER, M. Využití expertního systému jako preiktoru průrazného napětí izolačního materiálu. In 27. mezinárodní konference s výstavou, DIAGON 2004. Zlín: Academia centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. s. 41-46. ISBN: 80-7318-195-9.
Detail

HAMMER, M. Predikce zbytkové životnosti izolačních materiálů elektrických strojů točivých pomocí fuzzy-neuonových sítí. In . mezinárodní konference s výstavou, DIAGON 2004. Zlín: Academia centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2004. s. 37-39. ISBN: 80-7318-195-9.
Detail

HAMMER, M.; LATINA, P. Fuzzy-neuronová síť jako prediktor zbytkové životnosti izolačních materiálů pro vinutí elektrických strojů točivých. In 15th International Conference, DISEE 2004. Častá-Píla: Slovak University of Technology Bratislava, 2004. s. 115-117. ISBN: 80-227-2110-7.
Detail

HAMMER, M. The use of the expert system for the breakdown voltage diagnostics of insulating material at electric rotary machine windings. In 3rd International Conference, ICPE-CA 2004. Petrosani: Petrosani (Romania), 2004. p. 115-117. ISBN: 973-718-026-7.
Detail

HAMMER, M. The use of fuzzy-neural networks for prediction of the residual lifetime of insulating materials in electric rotary machines. In 3rd International Conference, ICPE-CA 2004. Petrosani: Petrosani (Romania), 2004. p. 121-125. ISBN: 973-718-026-7.
Detail

HAMMER, M.; LATINA, P. The Influence of Fuzzy Sugeno Regulator Parameters for Modelling Process of Insulating Material, which is Used for Electrical Rotary Machine Windings. In 3rd International Conference, ICPE-CA 2004. Petrosani: Petrosani (Romania), 2004. p. 125-128. ISBN: 973-718-026-7.
Detail

HAMMER, M. Determination of Fuzzy Predictor Parameters Influence in Lifetime Prediction of Insulating Material RELANEX. In 3rd International Conference, ICPE-CA 2004. Petrosani: Petrosani (Romania), 2004. p. 130-133. ISBN: 973-718-026-7.
Detail

HAMMER, M.; LATINA, P. Application of LVQ Neural Network for Prognostic Classification of Residual Lifetime of the Relanex High Voltage Insulation Material. In 3rd International Conference, ICPE-CA 2004. Petrosani: Petrosani (Romania), 2004. p. 135-138. ISBN: 973-718-026-7.
Detail

HAMMER, M. Neural Network with Radial Basis Functions as Residual Lifetime Predictor and Classifier of High Voltage Insulating Materials. In 3rd International Conference, ICPE-CA 2004. Petrosani: Petrosani (Romania), 2004. p. 140-143. ISBN: 973-718-026-7.
Detail

HAMMER, M. Expertní systém jako nástroj prognostické diagnostiky průrazného napětí izolačního materiálu pro VN elektrické točivé stroje. In Odborná konference, ELEN 2004. Praha: ČVUT Praha, 2004. s. 256-258. ISBN: 80-239-3565-8.
Detail

HAMMER, M. Prediction of Remanent Lifetime of Insulating Materials by Means of Fuzzy-Neural Networks. In Odborná konference, ELEN 2004. Praha: ČVUT Praha, 2004. p. 260-262. ISBN: 80-239-3565-8.
Detail

HAMMER, M. Neural network in the process of diagnostics. Acta Electrotechnica et Informatica, 2003, vol. 3, no. 2, p. 40-42. ISSN: 1335-8243.
Detail

HAMMER, M.; VAVRUŠKA, J.; ŘÍHA, Z.; LATINA, P. Investigation of the influence of Sugeno fuzzy regulator parameters on the modelling process of insulating material for electrical rotary machines. APTADM 2004, 2004, vol. 2004, no. 1, p. 200-203. ISSN: 0324-9441.
Detail

HAMMER, M.; LATINA, P.; ŘÍHA, Z.; VAVRUŠKA, J. Influence of Fuzzy Predictor Parameters on the Prediction of the Residual Lifetime of Electrical Rotary Machine Insulation. APTADM 2004, 2004, no. 1, p. 204-206. ISSN: 0324-9441.
Detail

POLSTEROVÁ, H., HAVLÍČEK, S. Vliv vlhkosti na dielektrické vlastnosti elektroizolačních materiálů. Odborný časopis pre elektrotechniku a energetiku, 2005, roč. 11, č. 10, s. 138 ( s.)ISSN: 1335-2547.
Detail

HAMMER, M. Diagnostics of Glass-Epoxy Insulating Materials for Electrical Machines. Vědecká Publikace. Vědecká Publikace. Brno, Česká Republika: VUTIUM - Vysoké učení technické v Brně, 2003. 60 p. ISBN: 80-214-2332-3.
Detail

HAMMER, M. Fuzzy Modely a Umělá Inteligence v Diagnostice Izolačních Materiálů. Vědecká publikace. Vědecká publikace. Brno, Česká Republika: VUTIUM - Vysoké učení technické v Brně, 2003. 120 s. ISBN: 80-214-2331-5.
Detail

BRÜSTLOVÁ, J., DOBIS, P., BRÜSTLOVÁ, J.: New Trends in Physics 2004. Brno (11.11.2004)
Detail