Project detail

Analýza, návrh a optimalizace speciálních mikrovlnných struktur

Duration: 01.01.1997 — 31.12.1999

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder

On the project

Řešený projekt reaguje na přesun rádiové komunikace do stále vyšších kmitočtových pásem. V jeho rámci jsou rozvíjeny tradiční i netradiční metody numerické analýzy speciálních mikrovlnných obvodů a antén a jsou vypracovávány nové postupy pro jejich návrh a optimalizaci, které využívají umělých neuronových sítí a genetických algoritmů. První rok řešení byl přitom zaměřen především na problematiku numerické analýzy, v druhém a třetím roce řešení projektu je plánován rozvoj optimalizačních metod a experimentální ověření výsledků.

Mark

GA102/97/1224

Default language

Czech

People responsible

Raida Zbyněk, prof. Dr. Ing. - fellow researcher
Černohorský Dušan, prof. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (1997-01-01 - not assigned)

Results

RAIDA, Z. Full-Wave Design of Frequency-Selective Surfaces Using Neural Networks and Genetic Algorithms. In Proceedings of the URSI General Assembly '99. Toronto (Canada): University of Toronto, 1999. p. 60 ( p.)
Detail

RAIDA, Z. Full-Wave Finite-Element Analysis of General Microwave Waveguides. 2. 2. Brno, Česká republika: TU Brno, 1998. 20 p. ISBN: 80-214-1165-1.
Detail

RAIDA, Z. Finite-Element Complex-Hopping Analysis of Microwave Waveguides. In Int.Conf. on Electromag. in Advanced Applications ICEAA 97. Torino, Itálie: Int.Conf. on Electromag. in Advanced Applications, 1997. p. 163 ( p.)
Detail

RAIDA, Z. Efficient Finite-Element Analysis of Open Microwave Waveguides. In 9th Conference on Microwave Techniques COMITE 97. Pardubice: HTT-TESLA Pardubice, 1997. p. 275 ( p.)
Detail

RAIDA, Z. Finite-Element Mesh Optimization Based on the Non-Linear Random Search. In Proc. of the 8th Int. Conference Radioelektronika 98. 2. Brno, Česká republika: Int.Conference RADIOELEKTRONIKA 96, VUT v Brně, 1998. p. 262 ( p.)ISBN: 80-214-098.
Detail

SCHEJBAL, V.; RAIDA, Z.; NOVÁČEK, Z. CAD Formulas and Experiments for Rectangular Microstrip Antennas. In Proceedings of the Conference MIKON 2000. Wroclaw (Poland): University of Wroclaw, 2000. p. 159-162. ISBN: 83-906662-3-5.
Detail

GOŇA, S., RAIDA, Z. A Planar Reflector Antenna For FM/CW Automotive Doppler Radar. In Proceedings of the International Conference Radioelektronika 2000. Bratislava (Slovakia): Slovak Technical University, 2000. p. 18-22. ISBN: 80-227-1389-9.
Detail

PROCHÁZKA, P.; RAIDA, Z. Numerická analýza mikropáskových antén. In Sborník prací studentů a doktorandů FEI VUT. Brno: FEI VUT v Brně, 2000. s. 363-365. ISBN: 80-7204-155-X.
Detail

RAIDA, Z., ČERNOHORSKÝ, D., GALA, D., GOŇA, S., MICHÁLEK, V., NAVRÁTIL, V., NOVÁČEK, Z., OTEVŘEL, V., POMĚNKA, P., ŠEBESTA, J., URBANEC, T. A Multimedia Textbook of EM Theory and Techniques. In Proceedings of the 16th International Conference on Applied Electromagnetics and Communications ICECOM 2001. Dubrovnik (Croatia): KoREMA, 2001. p. 216 ( p.)ISBN: 95-360-3736-X.
Detail

RAIDA, Z., ČERNOHORSKÝ, D., GALA, D., GOŇA, S., MICHÁLEK, V., NAVRÁTIL, V., NOVÁČEK, Z., OTEVŘEL, V., POMĚNKA, P., ŠEBESTA, J., URBANEC, T. A Multimedia Textbook of EM Theory and Techniques. In Proceedings of the International Conference on Microwave Techniques COMITE 2001: Industry, Research and Education Forum. Pardubice: University of Pardubice, 2001. p. 22 ( p.)ISBN: 80-865-8201-9.
Detail

RAIDA, Z. Exploration of Neural Networks in the Design of Microwave Structures. Radioengineering, 1999, vol. 8, no. 1, p. 34 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

DOLEŽAL, M.; RAIDA, Z. Quasi-Static Analysis of Planar Transmission Lines - Conformal mapping versus Finite Elements. Radioengineering, 1998, vol. 7, no. 2, p. 1-7. ISSN: 1210-2512.
Detail

FLORENS, C.; RAIDA, Z. Adaptive Beamforming Using Genetic Algorithms. Radioengineering, 1998, vol. 7, no. 3, p. 1-6. ISSN: 1210-2512.
Detail

VERHEYEN, L.; RAIDA, Z. Genetic Optimization of Wire Antennas. Radioengineering, 1998, vol. 7, no. 3, p. 7-11. ISSN: 1210-2512.
Detail

RAIDA, Z.; HUYNEN, I. Comparison of Finite-Element Method with Variational Analytical Methods for Planar Guiding Structures. Microwave and Optical Technology Letters, 1998, vol. 18, no. 4, p. 252-258. ISSN: 0895-2477.
Detail

RAIDA, Z. Finite-Element Analysis of Open Microwave Waveguides Using a PML-like Spatial Mapping. Microwave and Optical Technology Letters, 1998, vol. 18, no. 3, p. 180 ( p.)ISSN: 0895-2477.
Detail

TOBEŠ, Z.; RAIDA, Z. Analysis of Recurrent Analog Neural Networks. Radioengineering, 1998, vol. 7, no. 2, p. 9-14. ISSN: 1210-2512.
Detail

ČERNOHORSKÝ, D., RAIDA, Z., WILFERT, O., VALÁŠEK, V. CAE in Optoelectronics. IEEE Transactions on Education, 1999, vol. 42, no. 3, p. 220 ( p.)ISSN: 0018-9359.
Detail

RAIDA, Z. Software package for CAE in optoelectronics. In Proceedings of Workshop CAD & CAE. Praha, Česká republika: Workshop CAD & CAE, ČVUT v Praze, 1997. p. 1-3.
Detail

GOŇA, S.; RAIDA, Z. Analysis and Optimization of Frequency Selective Surfaces. In Procedings of the 8th International Conference Radioelektronika 98. 2. Brno, Česká republika: Int.Conference RADIOELEKTRONIKA 96, VUT v Brně, 1998. p. 274-277. ISBN: 80-214-1242-9.
Detail

HALÁMEK, J.; RAIDA, Z. Finite-Element Analysis of Axisymmetric Resonators. In Proceedings of the of the 8th International Conference Radioelektronika 98. 2. Brno, Česká republika: Int.Conference RADIOELEKTRONIKA 98, VUT v Brně, 1998. p. 270-273. ISBN: 8021412429.
Detail

RAIDA, Z. Modeling Frequency-Selective Surfaces by Artifical Neural Networks. In Proc. of the Int. Symposium on Antennas JINA 98. 1. Nice, France: Int. Symposium on Antennas JINA 98, 1998. p. 128 ( p.)ISBN: 1168-3848.
Detail

HALÁMEK, J.; RAIDA, Z. Full-Wave Finite-Element Analysis of Microwave Structures in Matlab. In Proc. of the IEEE & IEE Workshop CAD & CAE 98. 1. Praha, Česká republika: Czech Sections of IEEE and IEE, 1998. p. 32-34. ISBN: 80-902-417-2-7.
Detail

RAIDA, Z. A Reverse Neural Model of a General Planar Transmission Line. In The State of the Art in Computational Intelligence. Advances in Soft Computing. Košice (Slovakia): Physica-Verlag (A Springer-Verlag Company), 2000. p. 203 ( p.)ISBN: 37-908-1322-2.
Detail

RAIDA, Z. Comparative Efficiency of Semi-Analytical and Finite-Element Methods for Analyzing Shielded Planar Lines. Internal research report of UCL Microwave lab. neuvedeno. Louvain-la-neuve (Belgie): Universite Catholique de Louvain, 1997. p. 1 ( p.)
Detail

RAIDA, Z. Genetic Optimization of Microwave Transmission Lines. In Proceedings of the International Conference on Microwave Techniques. Pardubice: University of Pardubice, 1999. p. 81 ( p.)ISBN: 80-902-4173-5.
Detail