Project detail

Provoz a využití elektromobilů

Duration: 01.01.1997 — 31.12.2001

Funding resources

Ministerstvo dopravy a spojů ČR - Společnost, sankční politika, kriminalita

- whole funder (1997-01-01 - 2001-12-31)

Mark

CB401110708

Default language

Czech

People responsible

Cenek Miroslav, doc. RNDr., CSc. - principal person responsible

Units

Results

CENEK, M., ROZSÍVALOVÁ, Z. Elektrická vozidla a ochrana životního prostředí. In Elektrické pohony nezávislé trakce. Brno: 2001. s. 1 ( s.)
Detail

CENEK, M., KAZELLE, J. Three Stages of Development of Ecological Transport by Electric Vehicles in Czech Republic. In The 18th International Electric Fuel Cells and Hydrid Vehicle. Part X1. Berlín: 2001. p. 1 ( p.)
Detail

CENEK, M., KAZELLE, J. Akumulace elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie. In Obnovitelné zdroje energie. Praha: FCC PUBLIC, 2001. s. 117 ( s.)ISBN: 80-901985-8-9.
Detail

CENEK, M. Ekologické dopravní prostředky pro městskou i mimoměstskou dopravu. Energetika, 2001, roč. 2001, č. 4, s. 134 ( s.)ISSN: 0375-8842.
Detail

CENEK, M. Tři etapy rozvoje elektrických vozidel v České republice. In Technology-Cars-Contacts. Brno: 2001. s. 1 ( s.)
Detail