Ústavsoudníhoinženýrství

Pojďte na ÚSI! Nabídka programů

');">

Přihlášky do kurzů technického znalectví

4 semestrální kurzy:

Analýza silničních nehod
Oceňování motorových vozidel
Oceňování movitého majetku
Oceňování nemovitostí
Expertní činnost ve stavebnictví

2 semestrální kurz:


Odhadce nemovitých věcí

e-přihlášky ke studiu je možné podat do 31. 8. 2022

E-přihláška Více info