KONFERENCE A SEMINÁŘE POŘÁDANÉ ÚSI

Ústav soudního inženýrství VUT v Brně pořádá každoročně mezinárodní konferenci
znalců v technických a ekonomických oborech ExFoS (Expert Forensic Science), v dubnu
pořádá doktorandskou konferenci JuFoS (Junior Forensic Science) a v září se s FLKŘ UTB ve Zlíně podílí na organizaci konference CrisCon (Krizové řízení a řešení krizových situací v Uherském Hradišti). Kromě toho ÚSI organizuje řadu seminářů a přednášek.

ExFoS


Mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství

WEB

JuFoS


Mezinárodní doktorandská konference soudního inženýrství

WEBCrisCon


Konference Krizové řízení a řešení krizových situací

WEB

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek