Ocenění

prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. obdržel dne 25.června 2020 valnou hromadou ČSVTS – Čestný odznak ČSVTS (Českého svazu vědeckotechnických společností z.s., Praha) - za významnou činnost konanou ve prospěch komunity inženýrů, techniků, vědeckých či odborných pracovníků
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. obdržel dne 3. září 2020 – Plaketu služby dopravní policie – od ředitele ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR - za vstřícnou, významně přínosnou a dlouhodobou spolupráci s dopravní policií v oblasti zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zásluhy o dobré jméno služby dopravní policie
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. obdržel v roce 2020 Čestné členství 1. stupně – od České lékařské společnosti J. E. Purkyně a České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek