Řešení obtížných případů při oceňování silničních a zvláštních vozidel


 
Kurz je určen znalcům, odhadcům a také dalším odborníkům, kteří se zabývají oceňováním silničních a zvláštních vozidel, zejména pak posuzováním výše majetkové újmy vzniklé poškozením vozidla. U frekventantů kurzu se předpokládá dobrá znalost metodiky Znaleckého standardu č. I/2022 Oceňování silničních a zvláštních vozidel a také schopnost pracovat s tabulkovým procesorem.

Cílem jednodenního kurzu je praktické řešení obtížnějších úloh z problematiky oceňování silničních a zvláštních vozidel a stanovení výše majetkové újmy při jejich poškození dle platné metodiky a s využitím výpočetní techniky s cílem prakticky si osvojit komplikovanější případy, které mohou v souvislosti s řešenou problematikou nastat.

V současné době pro další běh kurzu není stanoven termín.
V případě zájmu neváhejte kontaktovat kontaktní osobu pro tento kurz na e-mail Jana.Cetlova@vut.czVíce informací

Kurzy

Odpovědnost: Ing. Michal Belák, Ph.D.