přijímací řízení

Do navazujících magisterských studijních programů:

REALITNÍ INŽENÝRSTVÍ

EXPERTNÍ INŽENÝRSTVÍ V DOPRAVĚ

ŘÍZENÍ RIZIK TECHNICKÝCH A EKONOMICKÝCH SYSTÉMŮ


Termín pro podání přihlášek: od 1. 1. do 31. 3. 2022

E-přihláška Více info