Ústavsoudníhoinženýrství

Pojďte na ÚSI! Nabídka programů


přijímací řízení

Do navazujících magisterských studijních programů:

REALITNÍ INŽENÝRSTVÍ, EXPERTNÍ INŽENÝRSTVÍ V DOPRAVĚ

a ŘÍZENÍ RIZIK TECHNICKÝCH A EKONOMICKÝCH SYSTÉMŮ


Termín pro podání přihlášek: od 1. 1. do 31. 3. 2023

přijímací řízení ke studiu v akademickém roce 2023/24 bude dle směrnice č.6/2022 probíhat bez přijímací zkoušky 

E-přihláška Více info