Ústav soudního
inženýrství

Vyberte si program

Kurzy technického znalectví

Typ celoživotní vzdělávání (není studentem) Forma kombinovaná Délka 2 roky
Jazyk čeština 1. kolo do 20.10.2021
Účastník tohoto programu nemá statut studenta. Uchazeč, který se hlásí na tento studijní program je povinen odevzdat při zápisu do studia ověřenou kopii diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání. Před zahájením kurzu je nutné uzavřít smlouvu o studiu a provést úhradu kurzu. Přihlášky se přijímají do 12. září 2021. Výuka probíhá v českém jazyce. Podrobnosti najdete v dokumentu Informace o studiu ZDE.
Analýza silničních nehod, oceňování motorových vozidel

Nevybrali jste si? Zkuste i další možnosti.

Zobrazit všechny fakulty