Analýza dopravních nehod:

  • ověřování jízdních vlastností vozidel (zkoušky příčného přemístění, brzdné, akcelerační, kruhové zkoušky apod. za účelem zjištění vstupních hodnot pro potřeby technické analýzy příčin a průběhu dopravních nehod)
  • nárazové testy vozidel pro zjištění deformačního chování prvků karoserie, funkce prvků pasivní bezpečnosti či chování nákladu a osob ve vozidle při nárazu - vlastní měřící zařízení a zařízení pro realizaci zkoušek (roztah vozidel, dálkové brzdění a řízení apod.)
  • vývoj metod pro rychlou dokumentaci místa dopravní nehody (dokumentace stop, poškození vozidel, tvaru místa dopravní nehody a další)

Lidský faktor v dopravě:

  • možnosti optického vnímání řidiče (rozpoznatelnost různých optických podnětů v reálném provozu)
  • reakce řidiče na neočekávané podněty
  • rozdělení pozornosti řidiče v průběhu jízdy (sledování prvků okolí, ovládacích prvků vozidla, provozu, zpětných zrcátek, rušivých prvků a další)

Strojírenství:

  • zjišťování mezních stavů technických soustav a příčin jejich havárií

Ekonomika:

  • tvorba metodik (oceňování motorových vozidel, stanovení náhrad za zapůjčení náhradního vozidla v průběhu opravy a další)

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek