Oceňování nemovitostí:

 • možnosti predikce tržní hodnoty s využitím AVM
 • optimalizace SCA přístupu ocenění
 • výzkumné studie pro analýzu cenotvorných faktorů
 • klasifikační techniky CART pro odvození odhadu pojistné hodnoty nemovitosti
 • modelování vztahu doby trvání nabídky a odpovídající změny ceny
 • odhady tržní hodnoty pro energeticky efektivní stavby

Stavebnictví:

 • vady a poruchy staveb se zaměřením na stavby obytné, průmyslové a zemědělské
 • zjišťování skutečné příčiny vzniku vady nebo poruchy
 • náklady spojené s odstraněním zjištěné vady nebo poruchy
 • zjišťování a ověřování skutečného rozsahu a kvality provedených stavebních prací
 • ocenění provedených stavebních prací
 • výzkumné činnosti zaměřené na tepelně technické chování obvodových plášťů budov

Odpovědnost: Ing. Michal Urbánek