Celoživotní vzdělávání

 • Studium předmětů v rámci akreditovaných studijních programů

 • Znalecká činnost podle nové právní úpravy
  (Nová znalecká činnost)

  Kurz zaměřený na základní přípravu pro výkon znalecké činnosti podle nových právních předpisů.
  Je určen nejen pro ty z vás, kteří se chtějí stát znalcem, ale i pro stávající znalce.

  Zjistit více


 • Oceňování nemovitostí

 • Analýza silničních nehod, Oceňování movitého majetku, Oceňování motorových vozidel

 • Technické znalectví pro studenty doktorských programů

Odpovědnost: Mgr. Eva Kosinová, Ph.D.