Celoživotní vzdělávání

 • Studium předmětů v rámci akreditovaných studijních programů

 • Znalecká činnost podle nové právní úpravy
  (Nová znalecká činnost)

  Kurz zaměřený na základní přípravu pro výkon znalecké činnosti podle nových právních předpisů.
  Je určen nejen pro ty z vás, kteří se chtějí stát znalcem, ale i pro stávající znalce.

  Zjistit více


 • Oceňování nemovitostí

 • Analýza silničních nehod, Oceňování movitého majetku,
  Oceňování motorových vozidel

 • Odhadce nemovitostí
  podle živnostenského zákona
  (2 semestrální kurz)

 • Znalecký standard
  č. I/2022
  Oceňování silničních
  a zvláštních vozidel

  Kurz pro stávající znalce a odhadce majetku, kteří jsou znalí teorie oceňování majetku
  a mají zkušenosti s používáním Znaleckého standardu č. I/2005.

  Zjistit více

 • Řešení obtížných případů
  při oceňování silničních
  a zvláštních vozidel

  Kurz je určen znalcům, odhadcům
  a dalším odborníkům, kteří se zabývají oceňováním silničních a zvláštních vozidel, zejména pak posuzováním výše majetkové újmy vzniklé poškozením vozidla.

  Zjistit více

Odpovědnost: Mgr. Eva Kosinová, Ph.D.