• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Kde je vhodné publikovat

Nová Metodika17+ si klade za cíl nedeformovat vědecké bádání dle metodiky, přimět vědce dělat dobrou vědu, publikovat v časopisech, které jsou v daném oboru s ohledem na misi výzkumu nejlepší a orientovat se na kvalitu nikoli kvantitu. Pro dobrou vědu je dobré znát uznávané časopisy ve svém oboru, čerpat z nich podklady pro svůj výzkum a publikovat v nich výsledky svého výzkumu. Poradíme vám, kde tyto časopisy najít.

Článek v odborném periodiku

Celosvětově uznávané odborné časopisy se sdružují v bibliometrických databázích Web of Science a SCOPUS. Pro jednotlivé obory mohou existovat i specializované oborové databáze.

a) Web of Science společností Thomson Reuters

Časopisy jsou v databázi hodnocené dle různých metrik. Nejpoužívanější je Impakt Faktor (IF). Metodika17+ používá metriku Article Influence Score (AIS). Dle metrik pak lze rozdělit časopisy do kvartilů. Ty nejprestižnější se pak nachází v prvním kvartilu.

b) SCOPUS

V databázi Scopus Metodika17+ používá metriku Scimago Journal Rank (SJR). I dle této metriky lze časopisy rozdělit do kvartilů.

Publikovat i dle Metodiky17+ je možné i v ostatních recenzovaných odborných periodicích, které nejsou uvedené v žádné z výše jmenovaných databází. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se již nepoužívá. Rozhodující je, zda recenzovaný odborný článek splňuje obecné požadavky na tento druh výsledku a prošel řádně procesem recenzního řízení (viz str. 2, dokument Definice druhů výsledků).

Pozor na predátorské praktiky rozšířené mezi vydavateli. Pokud ve zvoleném časopisu budete publikovat poprvé, pečlivě si časopis prověřte prostřednictvím stránky Vím, kde publikuji!

Stať ve sborníku

Podobná strategie existuje i pro účasti na konferencích a publikačních výstupech z nich. Sborníky jsou také sdružené ve Web of Science a SCOPUS:

a) v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings

b) v databázi Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters má zdroj přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy

Metodika uznává jako stať ve sborníku také příspěvek ve zvláštním čísle časopisu, evidovaném v některé z výše uvedených databází. Stať musím mít rozsah minimálně 2 strany.

Odborná kniha

Hodnocené knihy vykazované s příznakem B a kapitoly v odborné knize vykazované s příznakem C:

  • více jak 50 stran
  • je recenzovaná
  • prezentuje původní výsledky výzkumu
  • má ISBN, případně ISMN a další náležitosti (viz. dokument Definice druhů výsledků str. 5 a 6)

Pokud je kniha vydána v ČR, musí být povinný výtisk registrován v Národní knihovně ČR. Pro výsledky typu „Odborná kniha“ publikované v zahraničí představuje verifikaci: Odkaz na Digital Object Identifier (DOI) nebo Open Access (OA), dohledatelnost v mezinárodně uznávaném katalogu, resp. Ověření vratnou výpůjčkou od vykazující instituce stvrzené poskytovatelem.

Více k problematice zde: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/doplnovani-fondu/zarazovani-zahranicnich-dokumentu_riv

Informace převzaty z:

ÚŘAD VLÁDY ČR. Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací [online]. 8. února 2017 [cit. 2018-5-29]. Dostupné z: http://vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796

22.03.2023 01:01:26
php 0.05s, sql 0.00s
bulldog2, cdbx2