• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

O Ústřední knihovně

Poslání Ústřední knihovny VUT spočívá v poskytování kvalitních informačních služeb a zdrojů pro podporu vzdělávání, výzkumu a tvůrčího myšlení na Vysokém učení technickém v Brně. Jsme hrdí na to, že jsme středem informačního světa univerzity, který slouží studentům, vyučujícím a zaměstnancům. Naše knihovna je nejen místem, kde se setkávají znalosti a kreativita, ale také prostředím, které podporuje osobní rozvoj a vzdělávání.

Naše služby jsou navrženy tak, aby uspokojily potřeby všech našich uživatelů.

Půjčování knih a periodik

Nabízíme široký výběr knih, učebnic, časopisů a elektronických zdrojů, které vám pomohou při studiu a výzkumu. Naše kolekce pokrývá široké spektrum oborů, primárně je však zaměřena na potřeby Fakulty podnikatelské. Můžete si vypůjčit knihy na omezenou dobu a využívat je jak v našich prostorách, tak i doma.

Elektronické zdroje a databáze

Abyste měli přístup k nejnovějším vědeckým poznatkům, poskytujeme online přístup k širokému spektru elektronických zdrojů a databází. Můžete vyhledávat články, e-knihy, vědecké studie a další relevantní informace, které vám pomohou rozšířit vaše znalosti.

Studovny a pracovní prostory

Jsme si vědomi, jak důležité je prostředí pro koncentrovanou práci a studium. Proto v naší knihovně najdete různé studovny a pracovní prostory, které nabízejí klidné a vybavené prostředí pro vaši práci. Bez ohledu na to, zda preferujete individuální studium nebo spolupráci v malé skupině, máme pro vás vhodné místo.

Školení a poradenství

Chceme vám pomoci v maximálním využití našich služeb. Proto nabízíme školení a poradenství ve vyhledávání informací, kritickém

05.03.2024 11:14:56
php 0.03s, sql 0.00s
bulldog2, cdbx2