• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Historie Ústřední knihovny

Historie Ústřední knihovny se začala psát v roce 1899, kdy vznikla knihovna při České vysoké škole technické (dnešní Vysoké učení technické v Brně). Byla umístěna na Jaselské ulici, kde sídlila do roku 1911, kdy byla přestěhována na Veveří 95 (zde sídlí dnešní fakulta stavební). V tomto roce měla ve fondu již 12 373 svazků. V roce 1945 získala status Ústřední knihovny vysoké školy, ale v tom samém roce byla od ní odtržena a přejmenována na Státní technickou knihovnu. Do roku 1960 bohužel nejsou písemné zmínky o knihovnách na VUT v Brně.

V roce 1960 vzniká Knihovní středisko, které byste našli na adrese Starobrněnská 8. Toto středisko od roku 1964 řídí koordinaci 62 katedrových knihoven, rozmístěných na 18 různých místech po celém Brně. Zajišťovalo centrální akvizici zahraniční literatury, také katalogizovalo knihy pro dalších šest pracovišť. Ostatní knihovny katalogizovaly fond samy, pouze zasílaly záznamy do Knihovního střediska, kde se tímto budoval souborný jmenný katalog.

Pod současným názvem působí Ústřední knihovna VUT v Brně od roku 1976. Knihovna se několikrát stěhovala. V letech 1988-1992 sídlila na ulici Sady osvobození (dnešní Koliště), od roku 1992 do roku 1994 se vrátila na Veveří 95, také jste ji mohli nalézt na adrese Klatovská 14 nebo v roce 1994 na Kounicově 67a. Od roku 1995 působila na Údolní 53 a v roce 1999 se přestěhovala do nově zrekonstruovaného Centra VUT (Antonínská 1). V roce 2019 se Ústřední knihovna přestěhovala do Areálu Pod Palackého vrchem do objektu, kde sídlí Fakulta podnikatelská.

Historie knihovního katalogu

Před nástupem počítačů byl v knihovnách k vyhledávání literatury používán systém lístkových katalogů.

V 90. letech se na VUT v Brně začal používat elektronický knihovní systém MDokis a byl vytvořen systém CDokis, jež  umožňoval tvorbu celoškolského souborného katalogu. Jeho součástí byl i program pro převod dat do mezinárodního výměnného formátu UNIMARC.

Začátkem nového tisíciletí (v roce 2002) byl zakoupen knihovní systém Aleph, který je od té doby používán ve všech fakultních a areálových knihovnách VUT.

Historie vedení

1901 - 1919 MUDr. Karel Studnička
vedoucí
1921 - 1956 Ing. Heřman Mayerhöfer
vedoucí
1959 - 1961 Anna Ryšánková
vedoucí
1961 - 1965 Stanislav Štěpánek
vedoucí
1966 - 1990 PhDr. Jan Staněk
vedoucí, později ředitel
1991 - 1992 Marie Davidová
pověřena vedením
1992 - 1994 PhDr. František Zajíček
ředitel
1994 - 2004 Mgr. Nataša Jursová
ředitel
2004 - dosud Ing. Martin Fasura
ředitel
05.02.2023 08:13:30
php 0.06s, sql 0.00s
bulldog4, cdbx2