• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Informační výchova

Vzdělávací činnost patří mezi tradiční knihovnické služby, které poskytuje také většina knihoven VUT. V předchozích letech (do roku 2007) bylo informační vzdělávání uživatelů knihoven VUT omezeno na jednorázové exkurze po knihovně a v lepším případě doplněno přednáškou knihovníka na témata týkající se problematiky informační gramotnosti.

Na některých fakultách byly vzdělávací aktivity propojeny se samotnou výukou a některé knihovnické přednášky byly začleněny do odborných předmětů. Na základě těchto aktivit docházelo k intenzivnějším kontaktům pracovníků knihoven s akademickými pracovníky a prohlubování vzájemné spolupráce.

Po obsahové stránce však tyto aktivity nesplňovaly požadavky na moderní službu a bylo třeba přistoupit k jejich modernizaci. Za tímto účelem byla z iniciativy Ústřední knihovny VUT založena v roce 2006 pracovní skupina, která se měla zabývat zkvalitněním „knihovnické výuky“. Výsledkem činnosti pracovní skupiny se stal e-learningový kurz pro studenty prvních ročníků, který je již nedílnou součástí knihovnických služeb na VUT.

Přínosem pro modernizaci vzdělávacích služeb je především úzká spolupráce s kolegy z Kabinetu knihovnictví Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Máte dotaz k informační výchově?

Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře!

18.05.2024 22:54:29
php 0.17s, sql 0.00s
bulldog1, cdbx1