• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Digitální knihovna

Vysoké učení technické v Brně, jakožto jedna z největších vysokých škol v České republice, každoročně produkuje velké množství elektronických dokumentů, které je potřeba shromažďovat, uchovávat a především mít možnost snadného způsobu jejich zpětného vyhledávání.

Z tohoto důvodu dospěla Ústřední knihovna VUT před několika lety k závěru, že je nutný vznik digitální knihovny VUT, coby centrálního depozitáře a správy elektronických dokumentů týkajících se jakýmkoli způsobem VUT, který by byl zároveň novou službou jak pro studenty a zaměstnance, tak i pro veřejnost a tím pádem by sloužil také ke zvýšení povědomí o VUT a jeho vědecké a výzkumné činnosti.

Pořádáte konferenci? Chcete vložit do Digitální knihovny celý sborník Vaší konference? Vyplňte prosím formulář na adrese https://formulare.lib.vutbr.cz/sbornik/

Po dohodě s vedením VUT proto ÚK podala do Fondu rozvoje vysokých škol projekt „Vybudování Digitální knihovny Vysokého učení technického v Brně“. Ten byl úspěšný, a díky tomu byly získány finanční prostředky pro nákup systému, jenž jak první tvořil jádro Digitální knihovny VUT - DigiTool.

Po několika letech došlo ke změně systému, který nedostačoval potřebám VUT a od té doby je Digitální knihovna provozovaná na open source systému DSpace.

Máte dotaz k Digitální knihovně?

Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře!

24.04.2024 07:26:30
php 0.17s, sql 0.00s
bulldog2, cdbx1