• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Elektronické informační zdroje

Elektronické informační zdroje nám poskytují informace v elektronické podobě z celého světa. Jsou velkým pomocníkem pro studium, vědu a výzkum na každé vysoké škole. Přístup k nim je na základě paušálního předplatného s danou dobou používání.

Elektronické informační zdroje jsou k dispozici prostřednictvím online přístupu z počítačů, které jsou připojeny v univerzitní síti, nebo pomocí vzdálenému přístupu přes proxy server nebo systém Shibboleth.

Vysoké učení technické v Brně má přístup k mnoha databázím, které obsahují odborné či vědecké časopisy, články, abstrakta, elektronické knihy.

Rozlišujeme základní druhy elektronických informačních zdrojů:

  • databáze plnotextové - obsahují dokumenty s plnými texty
  • databáze bibliografické - obsahují  bibliografické informace (záznamy doplněné o abstrakta)
  • databáze faktografické  -  datovou základnu tvoří faktografické informace (konkrétní textové nebo číselné údaje)
  • elektronické knihy (e-booky)

Pro efektivnější práci s informačními zdroji mohou zaměstnanci a studenti VUT v Brně využívat citačního manažeru Citace PRO.

Velmi důležité je dodržování podmínek při vyžívání databází

Licenční podmínky u většiny elektronických zdrojů jsou podobné, je ale nutné si je vždy u konkrétního zdroje prostudovat - odkaz bývá většinou na úvodní stránce databáze (Terms and Conditions, Terms of Use, Copyright Notes a podobně).

Všeobecně je nutno dodržovat následující zásady:

  • Články z těchto zdrojů je možné stahovat a tisknout pouze pro vlastní potřebu, potřebu výuky, vědu a výzkum (další šíření těchto materiálů není přípustné).
  • Pokud použijete některý z elektronických zdrojů při vypracování nějakého článku či jiné vědecké práce, je nutné tento zdroj řádně ocitovat.

Nepokoušejte se stahovat velké množství dat, zejména pomocí "robotů"! Tato činnost je vydavateli monitorována a v případě porušení licenčních podmínek bývá zpravidla přístup zablokován pro všechny uživatele z VUT v Brně! S viníkem může být následně zahájeno správní řízení.

Máte dotaz k elektronickým zdrojům?

Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře!

16.04.2024 15:38:54
php 0.07s, sql 0.00s
bulldog1, cdbx1