• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Knihovní systém

ALEPH500 je programový produkt izraelské firmy Ex Libris, který byl vytvořen a je dále rozvíjen pro správu knihoven a informačních pracovišť. Na VUT v Brně byl tento systém oficiálně uveden do provozu 1. září 2003.  

Mezi uživatele tohoto knihovního systému v ČR dále patří také Masarykova univerzita v Brně, VŠCHT Praha, Akademie věd ČR, MZK Brno, Vědecká knihovna v Olomouci, Národní knihovna ČR a mnoho dalších.

Aleph umožňuje práci v několika základních modulech (katalogizace, výpůjční protokol, seriály, MVS, OPAC, akvizice), pracuje s revidovanými anglo-americkými katalogizačními pravidly AACR2, podporuje výměnný formát MARC21 a protokol Z39.50. Mimo to je také kompatibilní s Unicode a je možno přebírat záznamy z jiných knihoven, a to i zahraničních.

Formy vyhledávání v ALEPHu

Pro vyhledávání požadovaných dokumentů existují dva různé způsoby:

  1. Zadáním názvu, autora, klíčového slova do vyhledávacího pole s možností dalších nastavení typu dokumentu, jazyka, dílčí knihovny apod.
  2. Zadáním dotazu prostřednictvím Common Command Language (CCL). Tento způsob slouží ke složitějšímu vyhledávání pomocí logických operátorů AND, NOT, OR.

Webový katalog

Webový katalog nabízí možnost vyhledávání bibliografických záznamů publikací (knihy, skripta, AV média, mapy, atd.) v centrální databázi a to pro kohokoliv. Registrovaný uživatel má po přihlášení možnost spravovat svůj účet, tzn. zobrazit si historii výpůjček, pokuty, termíny vracení výpůjček a jejich prodlužování apod.

Pro přihlášení do katalogu se využívá těchto údajů:

přihlašovací jméno = VUT Login
heslo = VUT heslo

Máte dotaz ke knihovnímu katalogu?

Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře!

18.04.2024 19:50:38
php 0.10s, sql 0.00s
bulldog1, cdbx1