• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Jak zjistit kvartily daných časopisů dle metriky Article Influence Score (AIS)

Nová Metodika 2017+ již neposuzuje časopisy dle metriky impakt faktoru, ale dle přesnější metriky Article Influence Score (AIS). Zjištění kvartilu je možné v databázi Journal Citation Reports nebo v IS Apollo.

Zjištění kvartilu v aplikaci IS Apollo

Nově lze kvartil zjistit v sekci VUT - Přehledy a statistiky.

V nově otevřeném okně je nutné přejít v levém sloupci ve složce VAV na přehled Bibliometrické indikátory odvozené z AIS.

V zobrazené tabulce lze filtrovat dle názvu časopisu či ISSN, ve sloupci q lze pak odečíst, v jakém kvartilu se konkrétní časopis nachází. Některé časopisy mohou být umístěné ve více kategoriích, pokud se jejich umístění liší, bere se v podtaz nejlepší umístění.

Nezapomeňte také věnovat pozor roku, ze kterého metrika pochází (sloupec jcr year), a edici JCR.

Po potřeby Fondu Open Access se v roce 2023 počítá s umístěním v roce 2021 a v roce 2022, který bude znám až v průběhu roku 2023. Z Fondu lze dále zažádat o podporu pouze pro články indexované v edicích Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI) a Arts & Humanities Citation Index (AHCI).

Zjištění kvartilu v databázi JCR

Na stránce Web of Science klikněte na odkaz do databáze Journal Citation Report (JCR). Nebo přejděte rovnou na adresu https://jcr.clarivate.com/.

Nejjednodušší cestou, jak zjistit kvartil dle AIS konkrétního časopisu, je zadání jeho názvu nebo ISSN do vyhledávacího okénka a kliknutím na daný časopis otevřít jeho profilovou stránku.

Na profilové stránce je v pravém sloupci uvedeno, v jakých kategoriích je časopis indexován. Kliknutím na jednu z nich se zobrazí seznam všech časopisů v dané kategorii.

V seznamu si vyhledejte časopis podle názvu nebo ISSN. V daném řádku vlevo zašktněte vybraný časopis a ještě jeden, jedno jaký. Můžete vybrat až 4 časopisy zároveň. Ve spodní liště na stránce se pak zobrazí možnost porovnat tyto časopisy stisknutím tlačítka Compare.

Zobrazí se tabulka, kde každý sloupec vyjadřuje hodnoty vybraných časopisů. Zkontrolujte si, ve kterém sloupci je umístěn časopis, jehož kvartil vás zajímá, a sjeďte do spodní poloviny stránky. V řádku Article Influence Score Quartile by Category uvidíte umístění časopis v jedné nebo více kategorií podle toho, kde je časopis zařazen.

Pokud chcete zjistit hodnoty i za jiný než aktuální rok, v pravém horním rohu stránky najdete možnost přepínání mezi jednotlivými roky.


Publikováno: 21.08.2018 09:58

Zkrácený odkaz: https://www.vut.cz/uk/navody/f80089/d174373

18.06.2024 08:48:25
php 0.07s, sql 0.00s
bulldog1, cdbx2