• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Autorské identifikátory

V oblasti publikování vědeckých informací nezřídka dochází k potížím s identifikací jejich autorů.
To může být způsobeno:

 • častým výskytem některých jmen, která jsou od sebe obtížně odlišitelná (Jan Novák, John Smith),
 • změnou příjmení při uzavření manželství apod.,
 • různých jazycích např. pořadím jednotlivých částí jmen (Li Xu),
 • nekonzistentním užíváním zkratek (Novák J., Jan Novák, Novák Jan, J. Novák),
 • změnou zaměstnavatele,
 • používáním různých znakových sad, překlepy apod.

Řešením těchto potíží je přiřazení tzv. jednoznačného identifikátoru každému autorovi, který autor uvádí vedle svého jména u jednotlivých publikací.

Důvodem pro založení některého z identifikátorů pro autory v ČR je také záměr vlády ČR používat tyto služby pro jednoznačnou identifikaci autorů v rámci Informačního systému vědy, výzkumu a inovací (IS VaVaI).

Výhody:

 • publikace budou k nalezení bez ohledu na použitou variantu jména nebo na další autory se stejným jménem,
 • lepší dostupnost vědeckých výstupů (pro účely získání dotací, nových kontaktů pro spolupráci),
 • jistota, že publikace jsou jednoznačně propojeny se správným autorem,
 • plná kontrola nad profilem po celou dobu kariéry vědce.

Jednoznačné identifikátory začalo poskytovat několik renomovaných celosvětových služeb - ORCID, ResearcherID (Clarivate Analytics) a Scopus Author ID (Elsevier). Postupem času se vytříbila jedna základní služba, která v podstatě začala sloužit jako standard pro identifikaci autora v oblasti vědy a akademického publikování. Jedná se o ORCID, neziskovou organizaci, která nabízí otevřenou a nezávislou registraci.

Doporučení knihovny

Na základě Pokynu č. 5/2018 mají autoři vykazovaných výsledků VaV povinnost zřídit si ORCID identifikátor a vložit jej do informačního systému. Ústřední knihovna dále doporučuje udržovat si ORCID profil aktuální a propojit jej s ResearcherID (Web of Science) a Scopus Author ID. Bližší informace naleznete na stránkách o jednotlivých službách.

Poté si můžete identifikátory uložit na svou vizitku na portále VUTNabízené služby Ústřední knihovny:

 • školení k možnostem jednotlivých služeb
 • individuální konzultace
 • individuální pomoc při vytváření seznamu publikací

Máte dotaz k autorským identifikátorům?

Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře!

21.10.2021 13:52:44
php 0.17s, sql 0.00s
bulldog5, cdbx1