• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Predátorští nakladatelé

V souvislosti s rozvojem otevřeného přístupu k vědeckým informací rostou i aktivity určité skupiny vydavatelů, kteří využívají toho, že je nový přístup stále ještě novinkou v akademickém světě a někteří autoři o ní zatím moc nevědí.

Při výběru časopisu je proto velice důležité dávat si pozor na tzv. predátorské časopisy a vydavatele, kteří se snaží využít publikační model OA pouze pro svoje obchodní aktivity a vědeckému světu nepřináší žádný užitek. Publikování u těchto vydavatelů často neprobíhá prostřednictvím klasického recenzního řízení a jednoznačně nejdůležitější částí celého procesu je zaplacení publikačního poplatku.

Vyzýváme autory, aby při své publikační činnosti věnovali prostor pro důkladné zhodnocení kvalit časopisu.

Pochybné časopisy

Jak poznat pochybný časopis? Výběr možných znaků nekalých praktik:

  • Rychlé recenzní řízení, chybějící nebo nedostatečné recenzní řízení.
  • Nepřesné informace o impakt faktoru, uvádění dalších zavádějících metrik (Global Impact Factor, IndexCopernicus), nepřesné informace o indexaci časopisu v databázích.
  • Oslovování autorů nevyžádanými e-maily pro publikaci článků či pozvánky do redakčních rad (akademický spam).
  • Nepřesné nebo chybějící informace o poplatcích za publikování.
  • Obecné názvy časopisů, názvy podobné renomovaným časopisům, zaměnitelná zkratka časopisu nebo rozšíření známého jména.
  • Nízké procento odmítnutých článků.
  • Nejasná identifikace vydavatele a redakce, nemožný nebo obtížný kontakt s vydavatelstvím, použití obecných a free emailů.
  • Pochybné složení redakční rady.
  • Publikované články mají nízkou kvalitu bez vědeckého přínosu.

Podezřelé konference

Dávejte si pozor také na podezřelé konference, často konané pouze elektronickou formou! Mohou být zavádějící nebo dokonce falešné (jejich cílem je pouze získání vložného).

Jak se bránit?

Snahy daných vydavatelů o získání zákazníků mnohdy probíhají pomocí velmi agresivního marketingového přístupu. V rámci komunity OA se vytvořilo několik mechanismů, jak na tyto subjekty upozorňovat.

Pravděpodobně nejlepší seznam tzv. „predátorů“ jste mohli na internetovém portálu Scholarly Open Access dostupného na adrese http://scholarlyoa.com/. (obsah je dále dostupný a rozšiřovaný na adrese https://beallslist.net). V seznamu jsou uvedeny časopisy a nakladatelé, kteří mohou vykazovat znaky těchto nekalých praktik. Seznam spravoval knihovník z amerického Colorada Jeffrey Beall, který ale dále stránky nevytváří.

Výborným pomocníkem je také webová služba http://thinkchecksubmit.org/ (v češtině Vím, kde publikuji), která vás provede procesem, jak poznat kvalitní časopis, kde publikovat elektronickou knihu nebo jak se vyhnout nekvalitním konferencím.

Obsáhlý materiál nabízí Knihovna univerzitní kampusu MU, kde jsou do podrobností rozebrány jednotlivé a shrnuty základní fakta o pochybných časopisech či vydavatelích. Materiál je dostupný ze stránek knihovny.

Žádáme vás, autory, kteří by se dostali do styku s těmito nekalými praktikami, o zaslání informací o tomto jednání prostřednictvím kontaktního formuláře na této stránce. Získané informace použijme pro naši další analýzu a rozvoj systému jako celku.

Další informace:

Máte dotaz k vědeckému publikování? Chcete pomoci s hodnocením časopisu?

Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře!

25.05.2024 00:51:37
php 0.05s, sql 0.00s
bulldog5, cdbx1