• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Podmínky Fondu Open Access 2024

Podpora z fondu je určena pro

 • akademické/vědecké pracovníky nebo studenty VUT v Brně
 • prvního nebo korespondenčního autora (jednající s vydavatelem)

Podmínky pro akceptování žádosti

 • Jeden žadatel může žádat o příspěvek na jeden článek za jeden rok.
 • Publikační poplatek je z Fondu hrazen v reálné výši, částka nad 85 000 Kč (včetně DPH)
  je hrazena ze zdrojů pracoviště autora.
 • Žádat lze pouze v případě, že byly využity všechny možnosti financování z projektů, kde byly vyčleněny prostředky na publikování formou Open Access.
 • Finanční příspěvek na publikační poplatky se nevztahuje na poplatky za reprinty, platby za barevné obrázky, administrativní poplatky, poplatky za stránky navíc apod.
 • Článek je publikován v časopise, který je indexován databází Web of Science v citačních rejstřících Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI) nebo Arts and Humanities Citation Index (AHCI) a v oborovém hodnocení dle AIS je umístěn v kvartilu Q1. (návod jak zjistit kvartil dle AIS)
 • Článek nesmí být publikován v nakladatelství MDPI.
 • Časopis nemusí být plně otevřený, příspěvek se přiznává i pro publikování v tzv. hybridních OA časopisech (tzn. pouze některé články v časopise jsou OA).
 • Pokud je časopis plně otevřený, musí být zařazen v databázi Directory of Open Access Journals (DOAJ.org)
 • Článek musí být publikován pod veřejnou licencí Creative Commons.
 • Podpořený článek musí být ihned (nejpozději do 14 dnů) vykázán do IS Apollo.
 • Lze žádat ve chvíli přijetí článku k vydání (autor doloží potvrzení).
 • Lze žádat jen pro články přijaté k publikování po recenzním řízení v době od 1. 12. 2023.
 • Žádost se přijímají od 1. 1. 2024 do 20. 12. 2024.
 • Kladné vyřízení žádosti bude dle pořadí podání žádosti do vyčerpání finančních prostředků Fondu (pravidlo "first-come, first-served")

Náležitosti daňového dokladu k proplacení:

Doklad je nutné předat až po schválení žádosti a vytvoření objednávky Ústřední knihovny (tzn. datum na dokladu nesmí být starší než datum objednávky). Pokud je poplatek vyšší než 50 tis. Kč bez DPH (z důvodu povinnosti zveřejňovat smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.), musí být Ústřední knihovnou vyhotovená objednávka potvrzena vydavatelem. Platba je možná v CZK, EUR nebo USD. Daňový doklad musí obsahovat následující údaje:

 • Údaje o VUT: Brno University of Technology, Antonínská 548/1, 60190 Brno, DIČ: CZ00216305
 • Údaje nakladatele: Název firmy, důvod platby, částka, bankovní údaje
 • Bankovní údaje
  • Evropa: Název banky, adresa, číslo bankovního účtu, Swift kód, IBAN
  • USA: Název banky, adresa, číslo bankovního účtu, Swift kód, Roling Number (někdy jiný název)
18.06.2024 07:54:39
php 0.04s, sql 0.00s
bulldog1, cdbx1