• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Požadavky evropských projektů a dotačních agentur na Open Access

Jistě se často se setkáváte s projekty podpořenými EU nebo jinými grantovými agenturami. Projekty obsahují v poslední době podmínku zpřístupnit publikační výsledky v režimu Open Access. Pro splnění podmínek je většinou možné využít obě cesty Open Access - publikační výsledky lze zpřístupnit pomocí publikování v Open Access časopisech, stejně jako uložením publikovaného článku do Open Access repozitáře.

Již při žádosti o grant je třeba myslet na možné vyšší finanční nároky a zahrnout je do projektu. Také později při publikování odborného článku nebo dalších dokumentů by autor neměl zapomínat na podmínky dané projektem a přizpůsobit jim podepisovanou licenční smlouvu s nakladatelem, tak aby umožňovala pozdější uložení publikačního výstupu do Open Access repozitáře.

Na těchto stránkách najdete informace, které projekty požaduji zpřístupnění výstupů z výzkumu v režimu Open Access a také návody, jak těmto požadavkům vyhovět.

https://www.vut.cz/vav/openscience/otevreny-pristup/projekty

Jedná se především o projekty Horizon Europe, OP JAK, ale i projekty GAČR a TAČR.

21.05.2024 06:26:24
php 0.04s, sql 0.00s
bulldog1, cdbx1