• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Jak se připojit

Práce s databázemi je možná ze všech počítačů připojených v síti VUT v Brně a je zdarma, včetně uložení nebo vytištění nalezených záznamů (týká se i plných textů článků pokud je databáze obsahuje).

Proxy server - EZproxy

Pro připojení odkudkoliv můžete využít připojení přes proxy server (služba EZproxy). Odkaz najdete na profilové stránce autentizovaný vstup, popř. vstup přes EZproxy. K přístupu je využívána autentizace prostřednictvím portálu VUT. Jediné, co potřebujete, je tedy VUT login a VUT heslo.

Shibboleth

U některých databází funguje přístup přes Shibboleth. Pokud uvidíte na stránce databáze link vstup přes Shibboleth, můžete se přes něj do databáze dostat z jakéhokoliv počítače, stačí vám účet na VUT (tzn. VUT login a VUT heslo). Zatím tento přístup podporují databáze EBSCO, Emerald a IEEE Xplore.

VPN

Dalším způsobem, jak se připojit k databázím mimo VUT, je připojení prostřednictvím VPN. K tomu budete potřebovat VUTlogin a VUTPin - další informace a návody pro připojení najdete na stránce https://www.vut.cz/intra/navody/vpn.

Při práci s databází dodržujte podmínky použití databází.

Licenční podmínky u většiny elektronických zdrojů jsou podobné, je ale nutné si je vždy u konkrétního zdroje prostudovat.
Odkaz bývá většinou na úvodní stránce databáze ("Terms and Conditions", "Terms of Use", "Copyright Notes" a podobně).

Všeobecně je nutno dodržovat následující zásady:

  • Články z těchto zdrojů je možné stahovat a tisknout pouze pro vlastní potřebu či potřebu výuky (další šíření těchto materiálů není přípustné).
  • Není možné naráz stahovat celé publikace či celé číslo elektronického časopisu – vždy pouze jeden článek či kapitolu.
  • Stahovat materiály je možné pouze na vlastní počítač.
  • Pokud použijete některý z elektronických zdrojů při vypracování nějakého článku či jiné vědecké práce, je nutné tento zdroj řádně ocitovat.
  • S ohledem na autorská práva není možný tisk celých titulů knih nebo časopisů.

Nepokoušejte se stahovat velké množství dat, zejména pomocí "robotů", databázový zdroj se může zablokovat pro celou VUT.

23.04.2024 20:37:03
php 0.05s, sql 0.00s
bulldog6, cdbx2