• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Autentizace uživatelů

IP Adresy

Standardní metodou autentizace uživatelů je ověřování přístupových IP adres. K elektronickým zdrojům je povolen přístup z IP adres 147.229.*.* - tomuto vzoru odpovídají IP adresy všech počítačů v síti VUT.

Pokud chce uživatel přistoupit ke zdroji z jiné sítě (typicky z domácího počítače), může využít služeb VPN (Virtuální privátní sítě). Po připojení do této sítě dostane jeho počítač virtuální IP adresu ve správném tvaru a bude moci přistoupit ke zdroji, jako by byl fyzicky v síti VUT.

Proxy server - EZproxy

K připojení k libovolnému elektronickému informačnímu zdroji z nabídky je možno použít také proxy server, na kterém běží systém EZproxy od OCLC. Tento způsob připojení považujeme za preferovaný, a to dokonce i pro přístupy z vnitřní sítě VUT. EZproxy je nutné využít pro pohodlný vzdálený přístup (mimo síť VUT) u těch zdrojů, kde není možné použít Shibboleth.

Přístup je velice jednoduchý a nevyžaduje na straně uživatele žádnou práci navíc (např. ve smyslu speciální konfigurace prohlížeče). Stačí kliknout na ten správný odkaz, který je na profilu zdroje označen Autentizovaný vstup či Vstup přes EZproxy.

Systém EZproxy je "shibboletizován" - po kliknutí na patřičný odkaz dojde k přesměrování na přihlašovací stránku Portálu VUT (za předpokladu, že uživatel ještě není přihlášen). Po úspěšném přihlášení dojde k přesměrování na zdroj, pro který již uživatel bude identifikován jako osoba z VUT.

Na EZproxy také dochází k jednotnému zaznamenávání přístupů do zdrojů. Tyto záznamy budou sloužit pro získávání statistik využívanosti jednotlivých zdrojů. Takové statistiky nám nejsou zdaleka všichni producenti zdrojů schopni poskytnout. Také proto je pro nás důležité, aby maximum uživatelů přistupovalo ke zdrojům právě přes proxy server.

Shibboleth

U některých zdrojů (a jejich počet poroste) lze autentizovat uživatele prostřednictvím technologie Shibboleth. V takovém případě dochází ke kontrole totožnosti proti tzv. poskytovateli identit, kterým je portál VUT. Pokud není uživatel na portále přihlášen, dojde k přesměrování na portál. Po přihlášení je uživatel přesměrován zpět do zdroje již jako autentizovaný. Takto lze přistupovat ke zdrojům i z jiné než školní sítě (autentizace prostřednictvím IP adres ovšem funguje stále).

Tento druh autentizace uživatelů je na národní úrovni podporován a kordinován Českou akademickou federací identit eduID.cz, jejímž je VUT v Brně členem.

13.08.2022 15:13:19
php 0.07s, sql 0.00s
bulldog3, cdbx2