• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

EBSCO - Academic Search Complete

přístup k databázi z počítačové sítě VUT

přístup k databázi vzdáleně

producent:
EBSCO Publishing

charakteristika:
Je multioborová databáze fulltextů odborných časopisů.

popis:
Databáze Academic Search Complete obsahuje více jak 8500 plnotextových periodik, z toho jich je přes 7300 recenzovaných. Kromě plných textů obsahuje indexování a abstrakty více než 12 500 časopisů a celkem více než 13 200 publikací, včetně monografií, zpráv a sborníků z konferencí. Jsou v ní k dispozici soubory PDF pokrývající období od roku 1887, z toho většina plnotextových v nativním formátu PDF (s možností vyhledávání). K dispozici jsou také citace s možností vyhledávání pro více než 1 400 periodik.


návody:

Aplikace:


dostupnost:

databáze je dostupná na celém VUT v Brně

statistiky využití:

TOP10 časopisů podle počtu stažených článků:

další informace:

Licenční podmínky pro použití databáze
pro získání dalších informací napište na eiz@lib.vutbr.cz

přístup:

Od roku 2020 je přístup ke zdroji zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.
Přístup v letech udržitelnosti 20182019 hrazen z prostředků VUT v Brně.
Přístup v letech 2013–2017 financován v rámci projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230) spolufinancovaný z OP VaVpI

logo OP VaVpI

26.10.2021 10:23:42
php 0.11s, sql 0.00s
bulldog1, cdbx1