Neznáte Váš VUT login nebo heslo?

  • Pro přístup do Informačního systému VUT (dále jen IS VUT) je nutné používat své přihlašovací údaje - VUTlogin nebo osobní číslo VUT (perid) a VUTheslo. VUTlogin, osobní číslo VUT (perid) a VUTheslo má platnost po celém VUT.
  • Počáteční heslo do aplikace pro vytvoření VUThesla najdete ve své e-přihlášce, případně v doručeném písemném „rozhodnutí o přijetí“. Vytvoření VUThesla pomocí počátečního hesla je možné pouze jednou. Pokud jste byli přijati na více fakult, provádíte vytvoření VUThesla rovněž pouze jednou. Dostanete tedy jen jedno osobní číslo VUT (perid) a jedno VUTheslo. Vytvoření přístupu do IS VUT provedete následujícím způsobem:
    • na webové stránce http://login.vutbr.cz zadáte své rodné číslo a počáteční heslo. 
    • na konci celé transakce budete znát své osobní číslo VUT (perid) a vámi zvolené VUTheslo pro přihlášení do IS VUT. Zvolené VUTheslo si prosím zapamatujte a udržujte jej v tajnosti, aby nemohlo být zneužito jinými osobami. VUT heslo nikdy nikomu nesmíte sdělit, ani posílat elektronickou poštou. Pokud VUTheslo zapomenete, pak budete muset tento problém řešit osobní návštěvou pověřené osoby na vaší fakultě.
  • Pokud již máte funkční celoškolské přihlašovací údaje z dřívějšího studia na VUT, používejte je nadále a počáteční heslo si uchovejte na bezpečném místě. Pokud jste původní VUTLogin a VUTHeslo zapomněli, obraťte se prosím na pověřenou osobu na vaší fakultě. O koho se jedná naleznete v třetí záložce.
Nahoru