• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Publikování v Open Access režimu u Springer Nature

Tokeny lze využít pouze pro časopisy z kvartilu Q1 a Q2 v oborovém hodnocení databáze JCR dle metriky AIS.

  • VUT v Brně předplácí časopisy z nakladatelství Springer, korespondenční autoři tak mohou využít bezplatné publikování omezeného množství článků (za použití tokenů) v režimu Open Access
  • Oprávněné časopisy: hybridní tituly
  • Typ publikací: article, review, research article, review article, original article
  • Proces: po přijetí článku k publikování se rozpozná oprávněnost autora na základě vybrané afiliace k VUT, e-mailové domény, nebo IP adresy. Autor se následně může rozhodnout, zda chce článek publikovat v režimu OA nebo zvolí možnost No, I want to publish my article without open access. Poté je nutné potvdit zvolením Submit for approval a podepsáním Licence to Publish. Následně je požadavek předán Ústřední knihovně, která zhodnotí formální podmínky (typ článku, kvartil časopisu) a případně článek schválí. Při zamítnutí má možnost autor zaplatit poplatek za publikování nebo publikovat článek klasicky (bez OA).
  • Pro získání bližších informací kontaktujte prosím knihovnu na adrese openscience@vut.cz
  • Detailní návod pro autory od Springer Nature

Informace o ostatních vydavatelech a aktuálním stavu tokenů
19.06.2024 09:57:56
php 0.04s, sql 0.00s
bulldog1, cdbx2