Organizační struktura

Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí

Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí má tři základní pilíře své činnosti. Jedná se o pedagogickou činnost, vědeckovýzkumnou činnost a znaleckou činnost. Odbor zajišťuje výuku magisterského studia oboru Realitní inženýrství, doktorského studia, kurzů expertní činnosti a technického znalectví v oborech oceňování nemovitostí a stavebnictví. Výuka na odboru je zaměřena na oblasti oceňování nemovitostí, základy stavebnictví, vady a poruchy staveb a právo spojené se znaleckou, realitní a stavební činností. Ústav soudního inženýrství se vytvořením takto komplexního výukového programu, s takto rozsáhlou škálou možností vzdělávání v těchto oblastech studia, stal jediným v republice. Výsledky práce studentů z magisterského a doktorského studia si lze prohládnout v jejich závěrečných pracích (diplomových a disertačních) na stránkách VUT. Výzkumná činnost odboru je řešena formou výzkumných a vývojových projektů zaměřených zejména na konkrétní problémy z praxe, a to jak v oblasti vad a poruch ve stavebnictví, tak v oblasti oceňování nemovitostí. Velmi významnou činností odboru je i zpracování složitých znaleckých posudků.

Kontaktní údaje

Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostí
Ústav soudního inženýrství
Purkyňova 464/118, Medlánky, 61200 Brno

+420 541 148 935
oon.usi@vut.cz

Odpovědnost: Ing. Pavel Klika, Ph.D.