• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Publikování v Open Access režimu u Wiley

Tokeny lze využít pouze pro časopisy z kvartilu Q1 a Q2 v oborovém hodnocení databáze JCR dle metriky AIS.
  • VUT v Brně předplácí časopisy z nakladatelství Wiley, korespondenční autoři tak mohou využít bezplatné publikování omezeného množství článků (za použití tokenů) v režimu Open Access
  • Oprávněné časopisy: hybridní tituly
  • Typ publikací: article, review, research article, review article, original article
  • Proces: při zaslání článku (submission) je důležité zvolení tzv. Responsible Corresponding Author, který musí být z VUT. V části Confirm/Enter Institutional Affiliation je nutné potvrdit afiliaci. Oprávněnost požadavku autor pozná ze zobrazení textu Article is eligible for Open Access through your institution at no fee. Dále je v sekci Open Access option nutné potvrdit Yes, make my article open access a v sekci License Aggreement Types zvolit požadovanou licenci (doporučujeme CC BY). Po podpisu publikační smouvy Ústřední knihovna rozhodne, zda článek splňuje formální požadavky (typ článku, kvartil časopisu). V případě zamítnutí je autor kontaktován vydavatelem, zda bude článek publikován tradičně, nebo jestli bude zaplacen poplatek APC ze publikování v režimu OA
  • Pro získání bližších informací kontaktujte prosím knihovnu na adrese openscience@vut.cz
  • Detailní návod vydavatele Wiley

Informace o ostatních vydavatelech a aktuálním stavu tokenů
19.06.2024 08:20:04
php 0.04s, sql 0.00s
bulldog5, cdbx1