• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Publikování v Open Access režimu u Taylor & Francis

Tokeny lze využít pouze pro časopisy z kvartilu Q1 a Q2 v oborovém hodnocení databáze JCR dle metriky AIS.

  • VUT v Brně předplácí časopisy z nakladatelství Taylor & Francis, korespondenční autoři tak mohou využít bezplatné publikování omezeného množství článků (za použití tokenů) v režimu Open Access
  • Oprávněné časopisy: hybridní tituly Open Select Journal: seznam časopisů k nahlédnutí
  • Typ publikací: article, review, research article, review article, original article
  • Proces: při zaslání článku (submission) se rozpozná oprávněnost autora na základě afiliace k VUT, e-mailové domény, nebo identifikátorů RingGOLD ID, ORCID. Autor obdrží odkaz do elektronického systému autorských práv a po podepsání smlouvy typu Creative Commons License (příklad ve smlouvě) se metadata článku načtou do portálu Research Dashboard, kde Ústřední knihovna potvrdí oprávněnost autora k využití tokenu.
  • Pro získání bližších informací kontaktujte prosím knihovnu na adrese openscience@vut.cz

Informace o ostatních vydavatelech a aktuálním stavu tokenů
19.06.2024 09:48:21
php 0.07s, sql 0.00s
bulldog4, cdbx1