• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Taylor & Francis

přístup k databázi z počítačové sítě VUT

přístup k databázi vzdáleně

producent:
Taylor & Francis

charakteristika:
plnotextová databáze se zaměřením na vědu, techniku a ekonomické disciplíny.

popis:
Od roku 2021 má VUT přístup k plným textům (od roku 1997 včetně) ve dvou kolekcích.

V kolekci Science & Technology Library je více jak 500 odborných recenzovaných titulů časopisů produkovaných Taylor & Francis. Seznam titulů v kolekci je ke stažení na stránkách vydavatelství.

Kolekce pokrývá tyto tematické okruhy:

 • biologie, životní prostředí, potravinářství
 • chemie,
 • inženýrství, informatika, technologie,
 • matematika a statistika,
 • fyzika,
 • sportovní věda a lékařství.

V kolekci Business, Management & Economics je více jak 100 odborných recenzovaných titulů časopisů produkovaných Taylor & Francis. Seznam titulů v kolekci je ke stažení na stránkách vydavatelství.

Kolekce pokrývá tyto tematické okruhy:

 • účetnictví,
 • finance,
 • obchod a management,
 • ekonomika,
 • podnikání,
 • investice,
 • lidské zdroje,
 • IT a inovace,
 • marketing,
 • veřejná správa.

návody:


dostupnost:

databáze je dostupná na celém VUT v Brně


přístup:

Od roku 2018 je přístup ke zdroji zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.

další informace:

Licenční podmínky pro přístup do databáze
pro získání dalších informací napište na eiz@lib.vutbr.cz

28.06.2022 02:04:59
php 0.05s, sql 0.00s
bulldog5, cdbx2