• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Získání článku z databáze EBSCO

Pokud v databázi EBSCO najdete článek, který není dostupný v plném textu a je pro vaše studium nebo výzkum důležitý, můžete o jeho zpřístupnění požádat v knihovnách VUT pomocí meziknihovní výpůjční služby.

Jak na to?

  1. U článku, který není v databázi dostupný v plném textu, se objeví tlačítko Žádat o dokument knihovnu VUT.
  2. Po kliknutí na tlačítko se objeví formulář, do kterého je nutné vyplnit údaje o žádající osobě: vaše jméno a příjmení, ústav nebo součást, kde je vaše pracoviště a pracovní e-mail.
  3. Informace o žádaném dokumentu jsou již předvyplněné. Po potvrzení požadavku pomocí tlačítka Submit, se požadavek odešle knihovníkovi. Knihovník následně zjistí dostupnost textu a na zadanou e-mailovou adresu vám text zašle nebo vás bude informovat o dalším postupu.

Doba doručení dokumentu závisí na místě jeho dostupnosti a licenčních podmínkách.

22.09.2023 03:23:10
php 0.03s, sql 0.00s
bulldog2, cdbx2