• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Jak zveřejnit článek v Digitální knihovně VUT

Pokud byste chtěli svůj článek nebo příspěvek ve sborníku zveřejnit v Digitální knihovně VUT, není nic jednoduššího. Stačí vložit plný text ve formátu pdf v aplikaci Apollo. Popis modulu VaV výsledky najdete na stránce VUT wiki.
Pokud vykazujete příspěvek podpořený v fondů EK (např. Horizon 2020), obraťte se na nás s podrobnostmi o výsledku, aby byl správně zaindexován na portál openAIRE.

Chcete vložit do Digitální knihovny celý sborník Vaší konference? Vyplňte prosím formulář na adrese https://formulare.lib.vutbr.cz/sbornik/

Chcete vložit do Digitální knihovny jiný výstup? Obraťte se na nás individuálně.

V současné době velcí nakladatelé prakticky všichni umožňují vložit postprintovou verzi (accepted manuscript) do repozitáře. Politiky vybraných nakladatelů:

Kde lze stáhnout postprintovou verzi článku?

Po spuštění aplikace Apollo vstupte do modulu VaV výsledky.vstup do modulu
Otevřete konkrétní výsledek a přejděte do sekce Dokumenty.

sekce dokumenty

Po vložení souboru plného text zaškrtněte volbu mám zájem o zveřejnění tohoto díla v Digitální knihovně VUT.

sekce dokumenty

Ne všechny články mohou být zveřejněny, již dnes však velký počet nakladatelů tuto možnost umožňuje. Pokud si nejste jistí, nemusíte se bát. Každý plný text vložený do Apollo je před zveřejněním v Digitální knihovně kontrolován pracovníkem knihovny. Nedojde k žádnému právnímu přešlapu.

Pokud do systému nahrajete ještě vámi podepsanou smlouvu s vydavatelem, bude pro nás rozhodování o to jednodušší.

O politice vašeho vydavatele se můžete dozvědět na adrese http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php?issn=0257-8972, stačí zaměnit ISSN časopisu.

Co je důležitého dále uvést:

Mám souhlas všech autorů – uživatel vkládající plný text do Digitální knihovny VUT musí být schopen doložit souhlas každého spoluautora k formě zpřístupnění, což uvede také v aplikaci Apollo. Jak doložit souhlas?souhlas autorů

Verze souboru – do systému je možné vkládat různé verze plných textů (například z důvodu vyhovění smlouvě s nakladatelem).

Vkládaný text označte jako jeden z těchto typů verzí:

 • Submitted Version – Verze předložená k recenznímu řízení.
 • Accepted Version – Verze po recenzním řízení a zapracování změn autorem. Jde o verzi, která je připravena k vydání, ovšem bez formátování pro tisk.
 • Published Version – Verze publikovaná vydavatelem. Verze má finální podobu včetně formátování a grafické úpravy.
 • Nepublikováno

verze souboru

Typ licence – Licence Creative Commons (http://www.creativecommons.cz/pro-autory/publikace-del/) je soubor veřejných licencí, které přinášejí nové možnosti v oblasti publikování autorských děl. Fungují na principu, kdy autor jejich prostřednictvím plošně uzavírá se všemi potencionálními uživateli díla smlouvu, na základě které jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje. Sada licencí Creative Commons tak omezuje potíže, které platné autorské zákony kladou sdílení informací, a umožňuje držitelům autorských práv nabídnout dílo veřejnosti na webu k užití.

Všechny licence:

 • umožňují dílo šířit (i když za různých podmínek),
 • vyžadují, aby při šíření díla nebo jeho zpracování byly uvedeny údaje o díle (autor, název díla, url, apod.),
 • jsou neodvolatelné,
 • zanikají v případě porušení licenčních podmínek ze strany nabyvatele.

Pokud nakladatel neumožnuje použití licence Creative Commons, nechte pole nevyplněné.

typ licence

Zveřejnit od – často se stává, že nakladatel požaduje tzv. embargo – tj. přesně určenou dobu od origálního vydání článku, kdy můžete článek zveřejnit v Digitální knihovně. Pokud si nejste jistí, uveďte datum vydání publikace.

datum zveřejnění

Recenzováno – pokud váš příspěvek prošel recenzním řízením, zaškrtněte.

Jak mohu zjistit, který článek je možno zveřejnit v repozitáři?

K tomuto slouží webová služba SHERPA/RoMEO, která zároveň dělí vydavatele odborných časopisů na čtyři typy:

 • Zelený – povolují autoarchivaci pre-printu a post-printu, ve výjimečných případech i vydavatelské verze
 • Modrý – povolují autoarchivaci post-printu
 • Žlutý – povolují autoarchivaci pre-printu
 • Bílý – autoarchivaci nepovolují

V současné době jsou v databázi k dispozici data více než 2500 vydavatelů, z nichž čtyři pětiny povolují některý ze způsobů autoarchivace.

Důležitá metadata vyplněná v Apollo

Velmi důležitá jsou také metadata, která výsledek popisují. Pro úspěšné zveřejnění výsledku v Digitální knihovně, je potřeba vyplnit zejména tato pole:

 • Autoři (všichni autoři musí být uvedeni v "Seznamu tvůrců")
 • DOI (pokud existuje)
 • Nakladatel (nejlépe jen název, např. "Elsevier")
 • URL (odkaz na stránku s plným textem nebo abstraktem)

Slovníček pojmů

 • Institucionální repozitář – služba provozovaná vysokou školou/vědeckou institucí která slouží ke shromažďování, uchovávání a zpřístupňování vědeckých prací svých zaměstnanců
 • Autoarchivace – uložení/zpřístupnění plného textu článku na vlastních stránkách nebo prostřednictvím institucionálního repozitáře
 • Pre-print/pre-refereeing – verze článku před recenzním řízením
 • Post-print/ final draft post-refereeing – verze článku po recenzním řízení
 • Autorský rukopis – za autorský rukopis je považován pre-print a post-print (tyto jsou nejčastěji povoleny uložit do repozitářů)
 • Vydavatelská verze – konečná, pro časopis formátovaná verze článku
 • Autorská kopie/Author’s personal copy – konečná verze článku zaslaná autorovi

Institucionální repozitáře ve světě

21.06.2024 10:43:04
php 0.05s, sql 0.00s
bulldog2, cdbx1