• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Dokumenty pro studenty se specifickými potřebami

Tato stránka i s knižním fondem digitalizovaných dokumentů vznikla ve spolupráci Ústřední knihovny  a Poradenského centra Alfons, a to za účelem zpřístupnění studijní literatury studentům vysokých škol a dalším uživatelům se specifickými potřebami.

Vstup do digitální knihovny

Registrace do DK pro studenty se specifickými potřebami

Uživatelem této sekce digitální knihovny se může stát kterákoli osoba s prokazatelnými specifickými potřebami.

Při dodržení následujících podmínek Vám bude umožněn přístup ke stahování jednotlivých digitalizovaných dokumentů:

1.    Kontaktovat Mgr. Evu Viktorinovou z Poradenského centra Alfons

2.    Přichystat si k doložení:

a.    Vyplněné a podepsané Prohlášení o nakládání s digitálně upravenými zdroji VUT v Brně

b.    Kopii uznatelných dokladů o specifických potřebách, jako je ZTP, ZTP/P, Potvrzení o přiznání invalidního důchodu, Zpráva posudkového lékaře či Potvrzení o zdravotním postižení vydané ČSSZ, apod.

Seznam dokumentů a jejich vyhledávání

Dříve, než zažádáte o registraci do této sekce Digitální knihovny, prohlédněte si seznam digitalizovaných dokumentů, kterými fond Digitální knihovny disponuje. Adaptovány byly převážně studijní materiály související se studiem Vysokého učení technického v Brně.

Pro vyhledávání další adaptované literatury můžete rovněž využít portál Knihovní brána pro zrakově postižené.

04.12.2023 05:14:56
php 0.05s, sql 0.00s
bulldog4, cdbx2