• Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Jak pracovat s digitální knihovnou

Digitální knihovna v současné době obsahuje obsáhlou sbírku vysokoškolských kvalifikačních prací VUT v Brně, plné texty článků z časopisů vycházejících na VUT, publikační činnost zaměstnanců VUT, sborníky z konferencí nebo výroční zprávy VUT.

U každé kolekce je v závorce vyznačeno, kolik dokumentů obsahuje.

V menu v pravém sloupci jsou vypsány další možnosti procházení, například podle názvů jednotlivých prací či jejich autorů.

Mimo procházení obsahu je možno plnotextově vyhledávat jak v celém systému, tak v jednotlivých sbírkách a kolekcích.

Popis organizační struktury:

  • Sbírka - nejvýše nadřazené sbírka
    v našem případě jsou to třeba "Sborníky z konferencí" nebo "Závěrečné práce"
  • Podsbírka - úžeji specifikovaná sbírka
    v našem případě třeba "Konference LIGHT 2015" nebo "bakalářské práce"
  • Kolekce - nejnižší organizační jednotka
    neobsahuje žádné sbírky, pouze konkrétní dokumenty.

Každý dokument má vlastní stránku s názvem, krátkým popisem a vlastním tzv. persistentním identifikátorem (URI), prostřednictvím kterého se k dokumentu vždy znovu dostanete, aniž byste jej museli vyhledávat. Stránka dále obsahuje odkazy na konkrétní dokumenty, u závěrečných prací jsou to texty prací, případné přílohy a posudky vedoucího a oponentů.

Kromě zkráceného popisu je možno zobrazit také popis kompletní, který obsahuje mimo jiné klíčová slova, bibliografickou citaci apod.

Jak zveřejnit článek v digitální knihovně VUT

05.12.2022 12:14:07
php 0.07s, sql 0.00s
bulldog4, cdbx1