Organizační struktura

Odbor všeobecný

Odbor všeobecný zabezpečuje činnost sekretariátu, zajišťuje ekonomické činnosti ústavu, organizačně zajišťuje studium v akreditovaných studijních programech a v kursech celoživotního vzdělávání, laboratoře, kontroly znaleckých posudků, správu ústavní knihovny a objektů svěřených do správy ÚSI a další činnosti podle aktuálních potřeb ústavu.

Kontaktní údaje

Odbor všeobecný
Ústav soudního inženýrství
Purkyňova 464/118, Královo Pole, 61200 Brno 12

+420 541 148 940

Odpovědnost: Mgr. Filip Havlíček