Organizační struktura

Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel

Problematika dopravní nehodovosti stála u zrodu ústavu. V oblasti výuky garantuje studijní program Expertní inženýrství v dopravě, významné je i jeho role v aktivitách spojených s pořádáním kurzů expertní činnosti a technického znalectví. Odbor je vybaven měřicí technikou umožňující plnění úkolů pramenících z výzkumné a projektové činnosti orientované na zrakové vnímání řidiče v noční i denní době. Výzkumná činnost se dále týká provádění nárazových zkoušek vozidel, měření vibrací, pohybu karoserií a měření veličin potřebných pro znaleckou analýzu silničních nehod či pro potřeby smluvního výzkumu. Další oblastí výzkumu je problematika oceňování specifických vozidel a strojů a movitého majetku obecně.

Kontaktní údaje

Odbor znalectví ve strojírenství, analýza dopravních nehod a oceňování motorových vozidel
Ústav soudního inženýrství
Purkyňova 464/118, Medlánky, 61200 Brno

+420 541 148 912
oan.usi@vut.cz


Odpovědnost: Ing. Michal Křižák